გამოცდები 2021 – ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე გამოყენებული ტესტები

ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე გამოყენებული ტესტები:

ქართული ენა და ლიტერატურა I ვარიანტი 

ქართული ენა და ლიტერატურა II ვარიანტი

ქართული ენა და ლიტერატურა III ვარიანტი

ქართული ენა და ლიტერატურა IV ვარიანტი

ქართული ენა და ლიტერატურა V ვარიანტი 

ქართული ენა და ლიტერატურა VI ვარიანტი 

ქართული ენა და ლიტერატურა VII ვარიანტი 

ქართული ენისა და ლიტერატურის ტესტის შეფასების კრიტერიუმები

ოსური ენა

ოსური ენის ტესტის შეფასების სქემა

მათემატიკა I ვარიანტი 

მათემატიკა II ვარიანტი

მათემატიკა III ვარიანტი

ინგლისური ენა I ვარიანტი

ინგლისური ენა II ვარიანტი

ინგლისური ენა III ვარიანტი

ინგლისური ენა IV ვარიანტი

ინგლისური ენა V ვარიანტი

ინგლისური ენა VI ვარიანტი

ინგლისური ენა VII ვარიანტი

ინგლისური ენა I ვარიანტი – მოსმენის სავარჯიშოების ჩანაწერი

ინგლისური ენა II ვარიანტი – მოსმენის სავარჯიშოების ჩანაწერი

ინგლისური ენა III ვარიანტი – მოსმენის სავარჯიშოების ჩანაწერი

ინგლისური ენა IV ვარიანტი – მოსმენის სავარჯიშოების ჩანაწერი

ინგლისური ენა V ვარიანტი – მოსმენის სავარჯიშოების ჩანაწერი

ინგლისური ენა VI ვარიანტი – მოსმენის სავარჯიშოების ჩანაწერი

ინგლისური ენა VII ვარიანტი – მოსმენის სავარჯიშოების ჩანაწერი

ინგლისური ენა – სწორი პასუხები

 

რუსული ენა – I ვარიანტი

რუსული ენა – II ვარიანტი

რუსული ენა – III ვარიანტი

რუსული ენა – I ვარიანტი- მოსმენის სავარჯიშოების ჩანაწერი

რუსული ენა – II ვარიანტი- მოსმენის სავარჯიშოების ჩანაწერი

რუსული ენა – III ვარიანტი- მოსმენის სავარჯიშოების ჩანაწერი

რუსული ენა – სწორი პასუხები 

 

გერმანული ენა ვარიანტი I

გერმანული ენა ვარიანტი II

გერმანული ენა I ვარიანტი – მოსმენის სავარჯიშოების ჩანაწერი

გერმანული ენა II ვარიანტი – მოსმენის სავარჯიშოების ჩანაწერი

გერმანული ენა – სწორი პასუხები

 

ფრანგული ენა

ფრანგული ენა -მოსმენის სავარჯიშოების ჩანაწერი

ფრანგული ენა – სწორი პასუხები

უცხოური ენები – თემის შეფასების სქემა

უცხოური ენები – წერილის შეფასების სქემა 

ისტორია I ვარიანტი

ისტორია II ვარიანტი

ისტორია III ვარიანტი

ისტორია IV ვარიანტი

ისტორია V ვარიანტი

ქიმია I ვარიანტი

ქიმია II ვარიანტი

ფიზიკა I ვარიანტი

ფიზიკა II ვარიანტი

ბიოლოგია I ვარიანტი

ბიოლოგია II ვარიანტი

გეოგრაფია I ვარიანტი

გეოგრაფია II ვარიანტი

ზოგადი უნარების ტესტი ქართულად – I ვარიანტი

ზოგადი უნარების ტესტი ქართულად – IV ვარიანტი

სწორი პასუხები

ზოგადი უნარების ტესტი აზერბაიჯანულად – I ვარიანტი

ზოგადი უნარების ტესტი აზერბაიჯანულად – II ვარიანტი

ზოგადი უნარების ტესტი აზერბაიჯანულად – III ვარიანტი

სწორი პასუხები

ზოგადი უნარების ტესტი სომხურად 

სწორი პასუხები

ზოგადი უნარების ტესტი რუსულად 

სწორი პასუხები

ლიტერატურა I ვარიანტი

ლიტერატურა II ვარიანტი

სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება I ვარიანტი

სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება II ვარიანტი

ტესტების სწორი პასუხები და შეფასების სქემები გამოქვეყნდება შედეგებთან ერთად.