გთავაზობთ პირველად შედეგებს ბიოლოგიაში, ქიმიაში, ფიზიკასა და გეოგრაფიაში

ერთიანი ეროვნული გამოცდები 2021 – გთავაზობთ პირველად შედეგებს ბიოლოგიაში, ქიმიაში, ფიზიკასა და გეოგრაფიაში.
დეტალურად: https://naec.ge/#/ge/post/2483