გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის მედიცინის სიმულაციური ცენტრი სტუდენტებს საშუალებას აძლევს პრაქტიკული მეცადინეობები გაიარონ ზუსტად იმ სიმულაციურ გარემოში, რომელშიც შემდგომ მოუწევთ მუშაობა