მასწავლებლის კომპეტენციის დადასტურების შედეგების და კრედიტების შესაბამისობის ცხრილი გამოქვეყნდა

მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი დღეს 27 აგვისტოს აქვეყნებს ცხრილს, სადაც მოცემულია პრაქტიკოს მასწავლებელთა ქულები პროცენტების მიხედვით:

მასწავლებლის კომპეტენციის დადასტურების შედეგების და კრედიტების შესაბამისობის ცხრილი

ცნობისთვის, მასწავლებლის საგნის გამოცდაზე და საგნობრივი და პროფესიული კომპეტენციების დასადასტურებლად რეგისტრაცია წელს 28 700-ზე მეტმა მსურველმა გაიარა.