რჩევები, რომელიც კარიერული გზის შეცვლისას უნდა გაითვალისწინო