ფიზიკის გამოცდაზე გამოყენებული ტესტები – 2021

ფიზიკის გამოცდაზე  გამოყენებული ტესტები:
ტესტის სწორი პასუხები და შეფასების სქემა გამოქვეყნდება შედეგებთან ერთად.