ფიზიკის გამოცდაზე გამოყენებული ტესტები

ფიზიკის გამოცდაზე  გამოყენებული ტესტები:
ტესტის სწორი პასუხები და შეფასების სქემა გამოქვეყნდება შედეგებთან ერთად.