ქართული ენისა და ლიტერატურის გამოცდის შედეგები – 2021

გთავაზობთ ქართული ენისა და ლიტერატურის გამოცდის შედეგებს