საგამოცდო პროგრამები და ტესტების ნიმუშები პროფესიულ კოლეჯში ჩარიცხვის მსურველთათვის

შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი დღეს, 15 ივლისს აქვეყნებს პროფესიულ დაწესებულებაში საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხვის მსურველთათვის საგამოცდო პროგრამებსა და ტესტების ნიმუშებს.

საგამოცდო პროგრამები

ტესტების ნიმუშები

2021 წლის პროფესიულ პროგრამებზე რეგისტრაცია 12 ივლისს დაიწყო. იმის გამო, რომ პროფესიული განათლების სფეროში მთელი რიგი ცვლილებები განხორციელდა და სტუდენტების ჩარიცხვის წესიც შეიცვალა, დაინტერესებულ პირებს კონკრეტულ კოლეჯებთან უამრავი შეკითხვა აქვთ.

იხილეთ დამატებითი ინფორმაცია პროფესიულ კოლეჯში ჩაბარების მსურველთათვის:

როგორ უნდა მოხვდეთ პროფესიულ კოლეჯში – გართულდა თუ გამარტივდა მიღების პროცედურა?

 

წყარო: edu.aris.ge