შედეგები ისტორიაში, ზოგად უნარებში, სახვით და გამოყენებით ხელოვნებაში, ლიტერატურასა და ოსურ ენაში

გთავაზობთ პირველად შედეგებს ისტორიაში, ზოგად უნარებში, სახვით და გამოყენებით ხელოვნებაში, ლიტერატურასა და ოსურ ენაში.

დეტალურად: https://naec.ge/#/ge/post/2486