მასწავლებლის კომპეტენციის დადასტურება – შედეგების გამოქვეყნება დასრულდა

გთავაზობთ ტესტირების შედეგებს მათემატიკაში (I-VI),  ქართულ ენასა და ლიტერატურაში (I-VI)  ბუნებისმეტყველებაში (I-VI), ინფორმაციულ და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებში, ქართულში, როგორც მეორე ენაში, სპეციალური მასწავლებლის პროფესიულ უნარებსა და უცხოურ ენებში.
შედეგების გაგება შესაძლებელია მოკლე ტექსტური შეტყობინებითაც. ამისათვის აპლიკანტმა მობილური ტელეფონიდან (მაგთი, ჯეოსელი) საკუთარი საგამოცდო საიდენტიფიკაციო ნომერი უნდა გააგზავნოს ნომერზე 93333 (მომსახურების საფასური 0.50 ლარი ჩამოიჭრება ანგარიშიდან იმდენჯერ, რამდენჯერაც აბონენტი გააგზავნის შეტყობინებას).
სააპელაციო განაცხადების მიღება დაიწყება პირველ სექტემბერს.  დეტალები გამოქვეყნდება ცენტრის ვებ და ფეისბუკ გვერდებზე.