თანხის ჩამოჭრისა და დაბრუნების პოლიტიკა

სასურველი პაკეტის ონლაინ შეძენის შემთხვევაში, თანხის ჩამოჭრა ხდება ბარათის მონაცემების შეყვანის და sms კოდის დადასტურების  შემდგომ, როდესაც დაასრულებთ ოპერაციას თქვენი ატვირთული ინფორმაცია გადავა გვერდის ადმინისტრაციასთან დასადასტურებლად ორი დღის განმავლობაში,ხოლო თქვენ დაგიგენერირდებათ ინვოისი . ბარათის მონაცემების შეყვანის და თანხის გადახდის შემდეგ, თანხა რჩება თქვენსავე ანგარიშზე დარეზერვებული სახით, იმ შემთხვევისთვის, თუ საჭირო გახდება თანხის უკან დაბრუნება.

 

რა შემთთხვევაში შეგიძლიათ მოითხოვოთ თანხის უკან დაბრუნება?

  • სასურველი ინფორმაციის შეყვანისა და თანხის გადახდის შემდეგ, თუკი რაიმე მიზეზით ვერ მიიღებთ სასურველ მომსახურებას მითითებულ ვადებში და საბოლოოდ ინფორმაცია თქვენი სასწავლო პროგრამების შესახებ ჩვენს ვებ-გვერდზე არ აისახა.  თანხა დაგიბრუნდებათ გადახდიდან  3 სამუშაო დღის განმავლობაში.
  • გთხოვთ გითვალისწინოთ,რომ სხვა შემთხვევაში თანხის უკან დაბრუნება არ მოხდება.