კატეგორია: ბაკალავრიატი

არაბისტიკა

თბილისი
May 11, 2021
9 ნახვა
  • Report This Listing
    Login Required
  • გააზიარე ეს პროგრამა
Media
პროგრამის ხანგრძლივობა (საათი): 8 სემესტრი
საფასური:
პროგრამის აღწერა:
  • თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ბაზაზე მოქმედი არაბისტიკის საბაკალავრო პროგრამა თავისი არსით რეგიონმცოდნეობითი პროფილის პროგრამაა, რომელიც ახლო აღმოსავლეთის და კერძოდ, არაბული აღმოსავლეთის რეგიონს ასწავლის კომპლექსურად - ენის, ისტორიის, რელიგიის, ისლამურ-არაბული კულტურის,  ლიტერატურის, ხელოვნების, ისლამური სამართლისა და მისი ინსტიტუტების,  პოლიტიკური სისტემებისა და რეჟიმების, არაბული ქვეყნების თანამედროვე ყოფისა და რეალიების კუთხით.  პროგრამაში აქცენტი კეთდება აგრეთვე ქართულ-არაბულ ისტორიულ, ენობრივ, კულტურულ კავშირებზე.
საკონტაქტო ინფორმაცია
კატეგორია:   
ტელეფონი: (+995 32) 2 25 04 84
მისამართი: ქ. თბილისი, ი. ჭავჭავაძის გამზ. N1, , თბილისი,

შეაფასე პროგრამა

სხვა პროგრამები
Shedule a Test Drive
[dhvc_form id="2578"]
Apply For TradeIn With Us
[dhvc_form id="2578"]