კატეგორია: ბაკალავრიატი

არქიტექტურა

ბათუმი
April 5, 2021
29 ნახვა
  • Report This Listing
    Login Required
  • გააზიარე ეს პროგრამა
no media
საფასური:
პროგრამის აღწერა:

1. პროგრამის მიზანია სტუდენტმა შეიძნოს ფართო თეორიული და პრაქტიკული ცოდნა არქიტექტურაში. შეძლოს პროფესიული
კომპეტენციის ფორმირება, რომელიც საშუალებას მისცემს წარმატებით იმუშაოს არჩეულ სფეროში და იყოს მდგრადი შრომის
ბაზარზე. შეისწავლოს არქიტექტურული პროექტების/კონცეფციების ხორშესხმისთვის აუცილებელი პროცესები, დაპროექტების
უახლესი მეთოდები. წარმოსახვითი შემოქმედებითი მიდგომით, სამგანზომილებიანი სივრცითი აზროვნებით ჩამოაყალიბოს
საპროექტო კონცეფცია და წინასწარ განსაზღვრული მითითებების შესაბამისად შექმნას არქიტექტურული პროექტი.
2. დაეუფლოს არქიტექტურასთან დაკავშირებული სფეროების ხელოვნების, ტექნოლოგიების, საინჟინრო, სამშენებლო
საქმიანობასთან დაკავშირებული პროცესების, სოციალური და ჰუმანიტარული მეცნიერებების ცოდნას. გააცნობიეროს
ქალაქმშენებლობის, გარემოს დაცვისა და კულტურული მემკვიდრეობის ფასეულობები.
3. ხელი შეუწყოს კურსდამთავრებულის პროფესიულ, შემოქმედებით საქმიანობას ფუნქციური, ესთეტიკური, ჰარმონიული,
კომფორტული და უსაფრთხო არქიტექტურული გარემოს შესაქმნელად საზოგადოების, დამკვეთის, მომხმარებლის
ინტერესებისა და პროფესიული ეთიკის გათვალისწინებით. განსაზღვროს ინდივიდუალური სასწავლო საჭიროებები და
დაგეგმოს საკუთარი პროფესიული განვითარება.

საკონტაქტო ინფორმაცია
კატეგორია:   
ტელეფონი: +995(422) 27-93-53
მისამართი: ბათუმი,
ელ.ფოსტა: info@batu.edu.ge

შეაფასე პროგრამა

სხვა პროგრამები
Shedule a Test Drive
[dhvc_form id="2578"]
Apply For TradeIn With Us
[dhvc_form id="2578"]