კატეგორია: ბაკალავრიატი

ახალი ბერძნული ფილოლოგია

თბილისი
May 11, 2021
11 ნახვა
 • Report This Listing
  Login Required
 • გააზიარე ეს პროგრამა
Media
პროგრამის ხანგრძლივობა (საათი): 8 სემესტრი
საფასური:
პროგრამის აღწერა:
 •  ახალი ბერძნული ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის მიზანია ახალ ბერძნულ
  ფილოლოგიასთან, ზოგადად ჰუმანიტარულ და ფილოლოგიურ მეცნიერებებთან
  დაკავშირებული, ფუნდამენტური და იმავდროულად ინტერდისციპლინური და კომპლექსური
  ცოდნის გადაცემა და პრაქტიკული უნარების გამომუშავება შემდეგი მიმართულებებით:
  ენათმეცნიერების, ლიტერატურათმცოდნეობის, ლიტერატურის თეორიისა და
  თარგმანთმცოდნეობის საფუძვლები, ახალი ბერძნული ენა (ენათა ფლობის ზოგადევროპული
  კომპეტენციების C1 დონე), ახალი ბერძნული ენის ისტორია, თანამედროვე საბერძნეთის
  ისტორია, ლიტერატურა, ხელოვნება და კულტურა, როგორც ანტიკურობისა და შუა
  საუკუნეების, ისე თანამედროვე ლიტერატურულ–კულტურულ პროცესებთან მიმართებაში და
  სხვ
საკონტაქტო ინფორმაცია
კატეგორია:   
ტელეფონი: (+995 32) 2 25 04 84
მისამართი: ქ. თბილისი, ი. ჭავჭავაძის გამზ. N1, , თბილისი,

შეაფასე პროგრამა

სხვა პროგრამები
Shedule a Test Drive
[dhvc_form id="2578"]
Apply For TradeIn With Us
[dhvc_form id="2578"]