კატეგორია: ბაკალავრიატი

ბიზნესის ადმინისტრირება

თბილისი
April 1, 2021
32 ნახვა
 • Report This Listing
  Login Required
 • გააზიარე ეს პროგრამა
Media
პროგრამის ხანგრძლივობა (საათი): 4 სასწავლო წელი
საფასური: 4 500 ლარი
მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: გაიცემა დიპლომი
პროგრამის აღწერა:

კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი  კოდი 115

ბიზნეს ადმინისტრირების ინგლისურენოვანი საბაკალავრო პროგრამა

 • პროგრამისკოდი – 1150112;
 • სწავლის საფასური – 4500 ლარი;
 • პროგრამის ხანგრძლივობა 4 წელი;

 

რატომ ბიზნეს ადმინისტრირება ინგლისურად?

ბიზნესისადმინისტრირებისინგლუსურენოვანისაბაკალავროპროგრამისმიზანიასაქართველოში, კავკასიისთუშავიზღვისრეგიონშიმოქმედი, მცირე, საშუალო, ნაციონალურითუმულტინაციონალურიკორპორაციებისთვისაღზარდოსმენეჯმენტის, მარკეტინგის, ფინანსებისადასაბუღალტროაღრიცხვისმცოდნეადმინისტრატორი, რომელსაცექნებაცოდნადაუნარები, სწორადმართოსწარმოების, მომსახურეობის, მშენებლობისათუსასაქონლომიმოქცევისსფეროშიმიმდინარეპროცესები, მსოფლიობიზნესისგამოწვევებისადაგანვითარებისტემპებისგათვალისწინებით.

ამისთვის კსუ-ში მაღალი დონის თეორიულ სწავლებასთან ერთად, სტუდენტებისთვის მრავალფეროვანი პრაქტიკული შესაძლებლობებია ჩვენს პარტნიორ სახელმწიფო თუ კერძო სექტორთან თანამშრომლობით.

 

მრავალფეროვანი გაცვლითი პროგრამები

CIU ევროპაში 60-ზე მეტ პარტნიორ უნივერსიტეტთან თანამშრომლობს, შესაბამისად, ჩვენს სტუდენტებს შესაძლებლობა აქვთ სრული ან თანადაფინანსებით იმოგზაურონ უცხოეთში და მიიღონ საუკეთესო ევროპული განათლება.

 

აქ ყველაფერია შენი წარმატებული კარიერისთვის – გამოსცადე 100%-იანი სტუდენტობა CIU-სთან ერთად:

 • საერთაშორისო სტანდარტებზე მორგებული პროგრამები და სწავლების თანამედროვე მეთოდები;
 • მაღალკვალიფიციური ლექტორები;
 • პრაქტიკული და საინტერესო საგნები;
 • დასაქმება სწავლის პარალელურად;
 • სტუდენტზე მორგებული გადახდის სისტემა;
 • მრავალფეროვანი სტუდენტური ცხოვრება;
 • გაცვლითპი როგრამები დაფინანსებით ევროპის წამყვან უნივერსიტეტებში;
 • საუკეთესო გარემო სწავლისა და განტვირთვისთვის.

თან წელს შენთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები გვაქვს:

აირჩიე 115 – კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი პირველ პრიორიტეტად და მიიღე 100 ლარიანიყოველთვიურისტიპენდიაპირველსემესტრში+ ლეპტოპი;

 

მეორე პრიორიტეტად არჩევის შემთხვევაში მიიღე 100 ლარიანიყოველთვიურისტიპენდიაპირველ სემესტრში ანლეპტოპი;

 

ასევე, ისარგებლე შემდეგი უპირატესობებით:

100%, 50% ან 20%-იანი სტიპენდია მეორე სემესტრიდან;

20%-იანი დაფინანსება ოქროს მედალზე, ვერცხლზე – 10%.

 

სწავლის საფასურის გადახდა შესაძლებელია 6 ნაწილად ან შენზე მორგებული გრაფიკით.

 

ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე ჩასაბარებელი საგნები:

 

სავალდებულო

 

ქართულიენადალიტერატურა (მინიმალურიზღვარი 25%-ზემეტი)

უცხოენა, ინგლისური(მინიმალურიზღვარი 50%-ზემეტი)

 

სავალდებულო-არჩევითი

 

მათემატიკა (მინიმალურიზღვარი 20%-ზემეტი)

 

 

 

 

 

 

კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი  კოდი 115

ბიზნეს ადმინისტრირების ინგლისურენოვანი საბაკალავრო პროგრამა

 • პროგრამისკოდი – 1150112;
 • სწავლის საფასური – 4500 ლარი;
 • პროგრამის ხანგრძლივობა 4 წელი;

 

რატომ ბიზნეს ადმინისტრირება ინგლისურად?

ბიზნესისადმინისტრირებისინგლუსურენოვანისაბაკალავროპროგრამისმიზანიასაქართველოში, კავკასიისთუშავიზღვისრეგიონშიმოქმედი, მცირე, საშუალო, ნაციონალურითუმულტინაციონალურიკორპორაციებისთვისაღზარდოსმენეჯმენტის, მარკეტინგის, ფინანსებისადასაბუღალტროაღრიცხვისმცოდნეადმინისტრატორი, რომელსაცექნებაცოდნადაუნარები, სწორადმართოსწარმოების, მომსახურეობის, მშენებლობისათუსასაქონლომიმოქცევისსფეროშიმიმდინარეპროცესები, მსოფლიობიზნესისგამოწვევებისადაგანვითარებისტემპებისგათვალისწინებით.

ამისთვის კსუ-ში მაღალი დონის თეორიულ სწავლებასთან ერთად, სტუდენტებისთვის მრავალფეროვანი პრაქტიკული შესაძლებლობებია ჩვენს პარტნიორ სახელმწიფო თუ კერძო სექტორთან თანამშრომლობით.

 

მრავალფეროვანი გაცვლითი პროგრამები

CIU ევროპაში 60-ზე მეტ პარტნიორ უნივერსიტეტთან თანამშრომლობს, შესაბამისად, ჩვენს სტუდენტებს შესაძლებლობა აქვთ სრული ან თანადაფინანსებით იმოგზაურონ უცხოეთში და მიიღონ საუკეთესო ევროპული განათლება.

 

აქ ყველაფერია შენი წარმატებული კარიერისთვის – გამოსცადე 100%-იანი სტუდენტობა CIU-სთან ერთად:

 • საერთაშორისოსტანდარტებზემორგებულპროგრამებიდასწავლებისთანამედროვემეთოდები
 • მაღალკვალიფიციური ლექტორები;
 • პრაქტიკული და საინტერესო საგნები;
 • დასაქმება სწავლის პარალელურად;
 • სტუდენტზემორგებულიგადახდისსისტემა;
 • მრავალფეროვანი სტუდენტური ცხოვრება;
 • გაცვლითპროგრამებიდაფინანსებითევროპისწამყვანუნივერსიტეტებში;
 • საუკეთესოგარემოსწავლისადაგანტვირთვისთვის.

თან წელს შენთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები გვაქვს:

აირჩიე 115 – კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი პირველ პრიორიტეტად და მიიღე 100 ლარიანიყოველთვიურისტიპენდიაპირველსემესტრში+ ლეპტოპი;

 

მეორე პრიორიტეტად არჩევის შემთხვევაში მიიღე 100 ლარიანიყოველთვიურისტიპენდიაპირველ სემესტრში ანლეპტოპი;

 

ასევე, ისარგებლე შემდეგი უპირატესობებით:

100%, 50% ან 20%-იანი სტიპენდია მეორე სემესტრიდან;

20%-იანი დაფინანსება ოქროს მედალზე, ვერცხლზე – 10%.

 

სწავლის საფასურის გადახდა შესაძლებელია 6 ნაწილად ან შენზე მორგებული გრაფიკით.

 

ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე ჩასაბარებელი საგნები:

 

სავალდებულო

 

ქართულიენადალიტერატურა (მინიმალურიზღვარი 25%-ზემეტი)

უცხოენა, ინგლისური(მინიმალურიზღვარი 50%-ზემეტი)

 

სავალდებულო-არჩევითი

 

მათემატიკა (მინიმალურიზღვარი 20%-ზემეტი)

 

 

 

 

 

 

 

საკონტაქტო ინფორმაცია
კატეგორია:   
ტელეფონი: (+995 32) 2 945992
მისამართი: 0141, თბილისი, ჩარგლის ქუჩა N 73, , თბილისი,
ელ.ფოსტა: ciu@ciu.edu.ge

შეაფასე პროგრამა

სხვა პროგრამები
Shedule a Test Drive
[dhvc_form id="2578"]
Apply For TradeIn With Us
[dhvc_form id="2578"]