კატეგორია: მაგისტრატურა

ბუნების დაცვა და მეტყევეობა

თბილისი
May 11, 2021
17 ნახვა
  • Report This Listing
    Login Required
  • გააზიარე ეს პროგრამა
Media
საფასური:
პროგრამის აღწერა:

ბუნების დაცვისა და მეტყევეობის ორწლიანი სასწავლო პროგრამა ორიენტირებულია აკადემიური და პროფესიული ცოდნისა და უნარების განვითარებაზე ბუნების დაცვის, ბიომრავალფეროვნების და ტყის მართვის სფეროში. სტუდენტისზე ორიენტირებული სწავლების ხელის შესაწყობად ნათლად ჩამოყალიბებული დავალებები, მასწავლებელთა და სტუდენტთა მაღალი შეფარდება და საველე გასვლები სტუდედენტებსნტებს სთავაზობს საინტერესო შესაძლებლობას, რათა ახლად შეძენილი ცოდნა გამოიყენონ პრაქტიკაში კურსის მანძილზე შეთავაზებული კონკრეტული პრობლემის გადასაჭრელადრის მიზნით. საველე გასვლები და თავიდანვეადრეული მონაწილეობაჩართულობა ეკოლოგიურ კვლევებსა თუ გარემოსდაცვით პროექტებში მათ აძლევს სტუდენტებს საშუალებას გაიაზრონ ცოცხალ ორგანიზმთა კომპლექსური ეკოლოგიური ურთიერთქმედებები და ადამიანთა გავლენის შედეგები მართულ ეკოსისტემებზე, როგორც რეგიონულ, ასევე ეროვნულ დონეზე. სწავლის პროცესში სტუდენტები დაეუფლებიან გარემოს დაცვის, ბუნების კონსერვაციისა და მართვის, ტყის მართვისა და კვლევის თანამედროვე ცოდნასა და პრაქტიკულ მეთოდებს.

საკონტაქტო ინფორმაცია
კატეგორია:   
ტელეფონი: (+995 32) 222 00 09
მისამართი: თბილისი, ქ. ჩოლოყაშვილის გამზ. 3/5, , თბილისი,

შეაფასე პროგრამა

სხვა პროგრამები
Shedule a Test Drive
[dhvc_form id="2578"]
Apply For TradeIn With Us
[dhvc_form id="2578"]