ბუღალტრული აღრიცხვა

July 16, 2021
9 ნახვა
  • Report This Listing
    Login Required
  • გააზიარე ეს პროგრამა
Media
პროგრამის ხანგრძლივობა (საათი): 16თვე
საფასური:
პროგრამის აღწერა:

ბუღალტრული აღრიცხვის პროგრამაზე სტუდენტი შეისწავლის ფინანსური ოპერაციების განხორციელებას, აუდიტირებასა და აღრიცხვას. ბუღალტრული აღრიცხვის კურსდამთავრებულს შეუძლია დასაქმდეს კერძო და საჯარო უწყებებში, არასამთავრობო ორგანიზაციებში საბუღალტრო და საფინანსო სამსახურებში, აუდიტორულ და საკონსულტაციო კომპანიებში მთავარ ბუღალტრად, ბუღალტრის თანაშემწედ/ასისტენტად, ბუღალტერ-მოანგარიშედ. შესაძლებელია თვითდასაქმებაც, კერძო პროფესიული პრაქტიკის განხორციელების გზით. პროგრამის დასრულების შემდეგ კურსდამთავრებულს შეეძლება : 1. შეიმუშაოს სააღრიცხვო პოლიტიკა 2. შეავსოს და არგუმენტირება გაუკეთოს სამუშაო ფორმებს (სააღრიცხვო დოკუმენტები) 3. აწარმოოს ბუღალტრული ოპერაციები 4. შეავსოს და გააგზავნოს დეკლარაციები 5. მოამზადოს ფინანსური ანგარიშგება 6. აწარმოოს ბუღალტრული აღრიცხვა ეკონომიკური საქმიანობის ზოგიერთი სახეობის მიხედვით 7. აწარმოოს კონტროლი სამეურნეო სუბიექტის საბუღალტრო აღრიცხვაზე 8. აწარმოოს მმართველობითი აღრიცხვა შეასრულოს ეკონომიკური ანალიზი

საკონტაქტო ინფორმაცია
ტელეფონი: 577571151
მისამართი: ფოთი,კონსტიტუციის №54, , ,

შეაფასე პროგრამა

სხვა პროგრამები
Shedule a Test Drive
[dhvc_form id="2578"]
Apply For TradeIn With Us
[dhvc_form id="2578"]