კატეგორია: ბაკალავრიატი

გამოყენებითი ბიომეცნიერებები და ბიოტექნოლოგია

May 11, 2021
10 ნახვა
  • Report This Listing
    Login Required
  • გააზიარე ეს პროგრამა
Media
საფასური:
პროგრამის აღწერა:

პროგრამის  მიზანი:

  • მოამზადოს  კვალიფიციური სპეციალისტი გამოყენებითი ბიომეცნიერებებისა და ბიოტექნოლოგიის მულტიდისციპლინურ დარგში,რომელთა კვალიფიკაციები  შეესაბამება    უმაღლესი განათლების პირველი საფეხურის(ბაკaლავრიატის) სტანდარტებს.
  • უზრუნველყოს როგორც დარგობრივი თეორიული ცოდნა/გაცნობიერების და პრაქტიკული უნარ-ჩვევების,ასევე ზოგადი უნარების განვითარება;
  • შესძინოს სტუდენტს განათლების შემდგომ საფეხურებზესწავლის გაგრძელებისათვის აუცილებელი ცოდნა;
  • ხელი შეუწყოს სტუდენტის პიროვნულ განვითარებას (კომუნიკაბელურობა, ენების ცოდნა,  საზოგადოებრივ საქმიანობაში ჩართულობა);
  • უზრუნველყოს  სტუდენტთა ჩართულობა სასწავლო - სამეცნიერო პროცესში და საზოგადოებრივ საქმიანობაში  სხვადასხვა  პროექტებში, კვლევებში, გამოფენებსა და კონკურსებში მონაწილეობის გზით;
  • მოამზადოს სტუდენტები, რომელთა კვალიფიკაცია და კომპეტენციები უზრუნველყოფს მათ კონკურენტუნარიანობას  დასაქმების ბაზარზე.
საკონტაქტო ინფორმაცია
კატეგორია:   
ტელეფონი: (+995 32) 2 25 04 84
მისამართი: ქ. თბილისი, ი. ჭავჭავაძის გამზ. N1, , ,

შეაფასე პროგრამა

სხვა პროგრამები
Shedule a Test Drive
[dhvc_form id="2578"]
Apply For TradeIn With Us
[dhvc_form id="2578"]