კატეგორია: ბაკალავრიატი

გამოყენებითი ენათმეცნიერება

თბილისი
May 11, 2021
16 ნახვა
 • Report This Listing
  Login Required
 • გააზიარე ეს პროგრამა
Media
საფასური:
პროგრამის აღწერა:
 • პროგრამის მიზანია სხვადასხვა სპეციალობის სტუდენტებს მიეცეს საშუალება დამატებითი
  სპეციალობის სახით დაეუფლონ ენათმეცნიერებას და საკუთრივ თეორიული ღირებულების
  პარალელურად გაეცნონ ენათმეცნიერების გამოყენებით ასპექტებს: მეტყველების დეფექტების
  აღმოფხვრას, აფაზიის სხვადასხვაგვარი ფორმების მკურნალობას, ყრუ-მუნჯთა და
  უსინათლოთათვის სპეციფიკური საინფორმაციო სისტემების შექმნას, ტექსტის ლინგვისტიკის
  საფუძველზე ლინგვოკრიმინალისტიკას, ბუნებრივ ენათა მოდელირების, ენობრივ
  კონსტრუქციათა ფორმალიზაციის საფუძველზე საინფორმაციო სისტემების განვითარებას და
  კომპიუტერული პროგრამების შექმნას, სოციოლინგვისტიკის, ფსიქოლინგვისტიკის და
  ეთნოლინგვისტიკის პრაქტიკული ამოცანების გადაწყვეტას.
საკონტაქტო ინფორმაცია
კატეგორია:   
ტელეფონი: (+995 32) 2 25 04 84
მისამართი: ქ. თბილისი, ი. ჭავჭავაძის გამზ. N1, , თბილისი,

შეაფასე პროგრამა

სხვა პროგრამები
Shedule a Test Drive
[dhvc_form id="2578"]
Apply For TradeIn With Us
[dhvc_form id="2578"]