კატეგორია: ბაკალავრიატი

გეოლოგია

თბილისი
May 11, 2021
13 ნახვა
 • Report This Listing
  Login Required
 • გააზიარე ეს პროგრამა
Media
საფასური:
პროგრამის აღწერა:

პროგრამის მიზანი:

 • გეოლოგიის დარგის საბაზისო დისციპლინებში საბაზისო თეორიული ცოდნის მიღება დედამიწის შედგენილობის, აგებულებისა და მის შიგნეთში (ენდოგენური) დაზედაპირზე  (ეკზოგენური) მიმდინარე პროცესების შესახებ;
 • საველე პირობებში სასწავლო და პროფესიულ პრაქტიკებზე გეოლოგიურ სხეულებზე დამოუკიდებელი დაკვირვებებისა და აღწერის ჩვევების გამომუშავება;
 • ბუნებრივი კატასტროფების (ვულკანიზმი, მიწისძვრები, მეწყრები, ღვარცოფები და სხვ.) პროცესების გაცნობიერება და რისკების შეფასების უნარი;
 • საველე პირობებში მოპოვებული ქვიური მასალის ლაბორატორიულ პირობებში დამუშავებისა და მიღებული მონაცემების დამოუკიდებლად  აღწერისა და ანალიზის უნარის გამომუშავება;
 • გეოგრაფიული ინფორმაციული სისტემების ცოდნის მიღება;
 • ბუნებრივი რესურსების ძებნისა და პროგნოზირების მეთოდების დაუფლება და მათი გამოყენების უნარი პრაქტიკული ამოცანების გადასაწყვეტად;
 • სასარგებლო წიაღისეული საბადოების ძებნის გეოფიზიკური მეთოდების დაუფლება;
 • სამაგისტრო პროგრამებზე დაშვების თეორიული საფუძვლების შექმნა;
 • გეოლოგიის მონათესავე სფეროში პრაქტიკული და სამეცნიეროკვლევითი საქმიანობისათვის წინაპირობის შექმნა;
საკონტაქტო ინფორმაცია
კატეგორია:   
ტელეფონი: (+995 32) 2 25 04 84
მისამართი: ქ. თბილისი, ი. ჭავჭავაძის გამზ. N1, , თბილისი,

შეაფასე პროგრამა

სხვა პროგრამები
Shedule a Test Drive
[dhvc_form id="2578"]
Apply For TradeIn With Us
[dhvc_form id="2578"]