კატეგორია: ბაკალავრიატი

გერმანული ფილოლოგია

თბილისი
May 11, 2021
12 ნახვა
 • Report This Listing
  Login Required
 • გააზიარე ეს პროგრამა
Media
პროგრამის ხანგრძლივობა (საათი): 8 სემესტრი
საფასური:
პროგრამის აღწერა:
 • თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის გერმანული ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამა
  კომპლექსურად შეასწავლის გერმანულ ენას (რეფერენციული ჩარჩოს 6 დონეზე) და ლიტერატურას
  (ლიტერატურულ ტექსტებს დაწყებული ძველი პერიოდიდან უახლესი პერიოდის ჩათვლით). ასევე
  გერმანულ საენათმეცნიერო, თეორიულ დისციპლინებს თანმდევი პრაქტიკული სემინარებით
  უმეტესწილად გერმანულ ენაზე: გერმანული ენის გრამატიკის საფუძვლებს, გერმანული ენის
  ისტორიას, ლექსიკოლოგიას, სტილისტიკასა და ტექსტის ლინგვისტიკას ისევე როგორც
  ლიტერატურათმცოდნეობის დისციპლინებს: დაწყებული შესავალი კურსით გერმანულ
  მედიევისტიკაში და ლიტერატურათმცოდნეობის ძველი და ახალი პერიოდებით და დამთავრებული
  უახლესი ლიტერატურის ისტორიით.
 • პროგრამის მიზანია, გერმანული ფილოლოგიის დარგში
  ფართო და ზოგადი ცოდნის ფონზე, მოამზადოს გერმანისტი, აღჭურვილი იმ დარგობრივი
  კომპეტენციებითა და უნარებით, რომლებიც უზრუნველყოფს მის შრომით დასაქმებას.
საკონტაქტო ინფორმაცია
კატეგორია:   
ტელეფონი: (+995 32) 2 25 04 84
მისამართი: ი. ჭავჭავაძის გამზ. N1, , თბილისი,

შეაფასე პროგრამა

სხვა პროგრამები
Shedule a Test Drive
[dhvc_form id="2578"]
Apply For TradeIn With Us
[dhvc_form id="2578"]