კატეგორია: ბაკალავრიატი

დედამიწის შემსწავლელი მეცნიერებები:გეოლოგია

თბილისი
May 11, 2021
17 ნახვა
  • Report This Listing
    Login Required
  • გააზიარე ეს პროგრამა
Media
საფასური:
პროგრამის აღწერა:

პროგრამის მიზანია

  • სტუდენტს შეასწავლოს დედამიწის შემსწავლელი მეცნიერებების მიმართულება: გეოგრაფია და GIS ტექნოლოგიები – მათი ფუნდამენტური ცნებები და ამოსავალი კონცეფციები, აჩვენოს მათ შორის კავშირი და მათი გამოყენების ფართო სპექტრი, შეასწავლოს თანამედროვე თეორიები, მეთოდები და ტექნოლოგიები;
  • სტუდენტი მოამზადოს წარმატებული პროფესიული კარიერისთვის და აღჭურვოს ტრანსფერული უნარებით, რომელთაც გამოიყენებს კარიერული ზრდისთვის, თვითგანვითარებისა და საზოგადოებაში ეფექტური საქმიანობისთვის;
  • პროგრამა ორიენტირებულია ისეთი ტრანსფერული უნარების განვითარებაზე, როგორებიც არის: ეფექტური ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაცია ქართულ და ინგლისურ ენებზე; რაოდენობრივი მსჯელობისა და კრიტიკული აზროვნების უნარი, გუნდში ეფექტურად მუშაობის, თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიების გამოყენებისა და აკადემიური მუშაობის უნარები.
საკონტაქტო ინფორმაცია
კატეგორია:   
ტელეფონი: (+995 32) 222 00 09
მისამართი: თბილისი, ქ. ჩოლოყაშვილის გამზ. 3/5, H კორპუსი 108 ოთახი, , თბილისი,

შეაფასე პროგრამა

სხვა პროგრამები
Shedule a Test Drive
[dhvc_form id="2578"]
Apply For TradeIn With Us
[dhvc_form id="2578"]