კატეგორია: ბაკალავრიატი

დიპლომირებული მედიკოსის ერთსაფეხურიანი საგანმანათლებლო პროგრამა

საქართველო
April 9, 2021
8 ნახვა
  • Report This Listing
    Login Required
  • გააზიარე ეს პროგრამა
no media
საფასური:
სერთიფიცირება: დილომირებული მედიკოსი
პროგრამის აღწერა:
პროგრამის ამოცანებია კურსდამთავრებულთა პრაქტიკული საქმიანო­ბისათვის აუცილე­ბელი საერთაშორისო სტან­დარტების შესაბამისი კომპეტენციების გამომუშავება, რაც გუ­ლის­ხმობს დარგის თეორიული ცოდნის შეძენას, მეცნიერული და კლინიკური უნარ-ჩვევების, ექიმის პროფესიისთვის სავალდებულო ეთიკური ღირებულებებისა და პროფე­სიული პასუხისმგებლობის ჩამოყალიბებას, შემდგომ პროფესიულ განვითარებას,  რეზი­დენტურასა და დოქტორანტურაში სწავლის გაგრძელებას, რეზიდენტურის ალტერნა­ტიუ­ლი დიპლომისშემდგომი განათ­ლების (პროფესიული მზადება) კურსის გავლას,  კვლევითი საქმიანობის განხორციელებას მედიცინის თეორიულ დარგებსა და ჯანმრთელობის დაცვის სხვა სფეროებში, რომელიც არ გულისხმობს დამოუკიდებელ საექიმო საქმიანობას.

პროგრამის ამოცანები ასევე გულისხმობს დიპლომირებული მედიკოსის საქმიანობისთვის აუცილებელი სამედი­ცინო განათლების მიცემას, რომელიც შეესაბამება სამედიცინო განათ­ლების მსოფლიო ფედერაციის (WFME) სტანდარტებს, ეროვნულ საკვა­ლიფიკაციო ჩარჩოსა და უმაღლესი განათლების დარგობრივ მახა­სიათებელს.

საკონტაქტო ინფორმაცია
კატეგორია:   
ტელეფონი: (+995) 275-25-13
მისამართი: საქართველო,
ელ.ფოსტა: info@geomedi.edu.ge

შეაფასე პროგრამა

სხვა პროგრამები
Shedule a Test Drive
[dhvc_form id="2578"]
Apply For TradeIn With Us
[dhvc_form id="2578"]