კატეგორია: ბაკალავრიატი

ესპანური ფილოლოგია

თბილისი
May 11, 2021
11 ნახვა
 • Report This Listing
  Login Required
 • გააზიარე ეს პროგრამა
Media
პროგრამის ხანგრძლივობა (საათი): 8 სემესტრი
საფასური:
პროგრამის აღწერა:
 • ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ
  მეცნიერებათა ფაკულტეტის ესპანური ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის ძირითადი
  სპეციალობის დაუფლების უპირველესი და განმსაზღვრელი მიზანია სტუდენტს
  კომპლექსურად შეასწავლოს ესპანური ენა, ენის თეორია და ესპანური ლიტერატურის
  ისტორია. პროგრამის მიზანია, ესპანური ფილოლოგიის დარგში ფართო და ზოგადი
  ცოდნის ფონზე, მოამზადოს იმ დარგობრივი კომპეტენციებითა და უნარებით აღჭურვილი
  სპეციალისტი, რაც მას შემდგომში გაუადვილებს დასაქმებასა და საზოგადოების
  წარმატებულ წევრად ქცევას.
 • გარდა ამისა, საფაკულტეტო სავალდებულო და არჩევითი
  დისციპლინების საფუძველზე აღნიშნული პროგრამის მიზანია სტუდენტს მისცეს ცოდნა
  მთელი რიგ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა საფუძვლებში
საკონტაქტო ინფორმაცია
კატეგორია:   
ტელეფონი: (+995 32) 2 25 04 84
მისამართი: ქ. თბილისი, ი. ჭავჭავაძის გამზ. N1, , თბილისი,

შეაფასე პროგრამა

სხვა პროგრამები
Shedule a Test Drive
[dhvc_form id="2578"]
Apply For TradeIn With Us
[dhvc_form id="2578"]