კატეგორია: ბაკალავრიატი

ინგლისური ფილოლოგი

თბილისი
May 11, 2021
10 ნახვა
 • Report This Listing
  Login Required
 • გააზიარე ეს პროგრამა
Media
პროგრამის ხანგრძლივობა (საათი): 8 სემესტრი
საფასური:
პროგრამის აღწერა:
 • ინგლისური ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამა ინგლისური ენით
  მარკირებული პროგრამაა, რომლის უმეტესი თეორიული სალექციო და პრაქტიკული კურსები
  ინგლისურ ენაზე იკითხება და ინგლისურენოვან ტექსტზე ორიენტირებულ სწავლებაზეა
  დაფუძნებული. ბაკალავრიატში ინგლისური ფილოლოგიის ძირითადი სპეციალობის დაუფლების
  უპირველესი და განმსაზღვრელი მიზანია სპეციალობის პრაქტიკული და თეორიული ასპექტების
  სიღრმისეული შესწავლა, პრაქტიკული და მეცნიერული კომპეტენციების შეძენა, მათი გამოყენების
  მაღალი სტანდარტების დაუფლება.
 • გარდა ამისა, პროგრამა მიზნად ისახავს დარგობრივი
  (ზოგადფილოლოგიური) კომპეტენციების გამომუშავებასა და განვითარებას; არჩეული დარგის
  სამეცნიერო საფუძვლების შესწავლას, ძირითადი მეთოდოლოგიური კომპეტენციების, ასევე
  პრაქტიკულ-პროფესიული უნარ-ჩვევების გამომუშავებას, რაც ბაკალავრს შემდგომში გაუადვილებს
  დასაქმებასა და საზოგადოების წარმატებულ წევრად ქცევას.
საკონტაქტო ინფორმაცია
კატეგორია:   
ტელეფონი: (+995 32) 2 25 04 84
მისამართი: ი. ჭავჭავაძის გამზ. N1, , თბილისი,

შეაფასე პროგრამა

სხვა პროგრამები
Shedule a Test Drive
[dhvc_form id="2578"]
Apply For TradeIn With Us
[dhvc_form id="2578"]