ინფორმაციის ტექნოლოგია

July 15, 2021
3 ნახვა
  • Report This Listing
    Login Required
  • გააზიარე ეს პროგრამა
Media
პროგრამის ხანგრძლივობა (საათი): 9.5 თვე
საფასური: 2 476 ლარი
პროგრამის აღწერა:

პროგრამის დასრულების შემდეგ კუსდამთავრებულს შეუძლია დასაქმდეს ტექნიკური მხარდაჭერის სპეციალისტად ნებისმიერ სახელწიფო/მუნიცი¬პალურ ორგანიზაციაში ან/და კერძო კომპანიაში, სადაც გამოიყენება ინფორმაციული ტექნოლოგიები. პროგრამის დასრულების შემდეგ კურსდამთავრებულს შეეძლება: - ააწყოს და დააკომპლექტოს პერსონალური კომპიუტერი; - დაამონტაჟოს პერიფერიული მოწყობილობები; - დააინსტალიროს და გამართოს ოპერაციული სისტემა; - დააინსტალიროს გამოყენებითი პროგრამული უზრუნველყოფა; - უზრუნველყოს ოპერაციული სისტემის უსაფრთხოება; - განასხვავოს ქსელების ფუნდამენტური პრინციპები და ტიპები; - გაარჩიოს ქსელში ინფორმაციის მიმოცვლის მოდელების (TCP/IP,OSI) შრეები და ამ შრეებზე მომუშავე პორტები და ოქმი; - გამართოს მარტივი სადენიანი და უსადენო შიდა ქსელი; - შეაფასოს აპარატურული და პროგრამული რისკები და განსაზღვროს პრევენციული ზომები; - შეძლოს აპარატურული და პროგრამული პრობლემის იდენტიფიცირება და აღმოფხვრას გაუმართაობა. პროგრამა 1 წლიანია, საბიუჯეტოა და პროფესიული სტუდენტის გადასახდელი თანხა შეადგენს მხოლოდ 584 ლარს.

საკონტაქტო ინფორმაცია
ტელეფონი: 555513228
მისამართი: საგარეჯო,ლეონიძის №33ა, , ,

შეაფასე პროგრამა

სხვა პროგრამები
Shedule a Test Drive
[dhvc_form id="2578"]
Apply For TradeIn With Us
[dhvc_form id="2578"]