კატეგორია: ბაკალავრიატი

ირანისტიკა

თბილისი
May 11, 2021
14 ნახვა
  • Report This Listing
    Login Required
  • გააზიარე ეს პროგრამა
Media
პროგრამის ხანგრძლივობა (საათი): 8 სემესტრი
საფასური:
პროგრამის აღწერა:
  • ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის აღმო­სავ­ლეთ­მცოდ­ნეობის მიმართულება მიმდინარე საბაკალავრო პროგრამით მოამზადებს აღ­მოსავ­ლეთმცოდნეობის ბაკალავრს ირანისტის სპეციალობით. პროგრამის ფარგლებ­ში ბაკა­ლავრი აითვისებს ქართული ირანისტიკის ყველა ძირითად სამეცნიერო და პრაქტიკულ მიღ­წევას და მოემზადება მისი ტრადიციების გასაგრძელებლად დარგის თანამედროვე მოთხოვნათა გათვალისწინებით. დარგის ცოდნასთან ერთად აკადე­მი­ური კეთილ­სინ­დი­სიერების და ეთიკის ნორმების, დემოკრატიული ფასეულობების შეძენით კურს­დამ­თავ­რებული ჩამოყალიბდება სრულფასოვან მოქალაქედ. ქართველურ სამყაროს ისტო­რიუ­ლად ღრმა კავშირები ჰქონდა  ირანულ გარემოსთან, რაც განაპირობებს თავად პროგ­რამაში ქართულ–ირანული ურთიერთობებისთვის ყველა ძირითად სასპეციალი­ზა­ციო დისციპლინებში განსაკუთრებული ადგილის დათმობას ირანის ისტორიის, ირანულ ენათა, კერძოდ სპარსული ენის სტრუქტურისა და სპარსული ლიტერატურის ისტორიის კურსებთან ერთად. ასევე სათანადო ყურადღება ეთმობა სათარჯიმნო პრაქტიკუმს, რომელიც დღევანდელი საბაზრო მოთხოვნილებებითაა განპირობებული.
საკონტაქტო ინფორმაცია
კატეგორია:   
ტელეფონი: (+995 32) 2 25 04 84
მისამართი: ქ. თბილისი, ი. ჭავჭავაძის გამზ. N1, , თბილისი,

შეაფასე პროგრამა

სხვა პროგრამები
Shedule a Test Drive
[dhvc_form id="2578"]
Apply For TradeIn With Us
[dhvc_form id="2578"]