კატეგორია: ბაკალავრიატი

იტალიური ფილოლოგია

თბილისი
May 11, 2021
17 ნახვა
 • Report This Listing
  Login Required
 • გააზიარე ეს პროგრამა
Media
პროგრამის ხანგრძლივობა (საათი): 8 სემესტრი
საფასური:
პროგრამის აღწერა:
 • იტალიური ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამა მასში ჩართული აკადემიური რესურსითა და
  სასწავლო კომპონენტით მიზნად ისახავს, მოიცვას დარგის ფართო ცოდნა და სტუდენტს
  კომპლექსურად შეასწავლოს პრაქტიკული იტალიური ენა, საენათმეცნიერო, თეორიულ
  დისციპლინები და იტალიური ლიტერატურის ისტორია; პროგრამის მიზანია ფართო და ზოგადი
  ცოდნის ფონზე, მოამზადოს ფილოლოგი, აღჭურვილი იმ დარგობრივი კომპეტენციებითა და
  უნარებით, რომლებიც უზრუნველყოფს მის შრომით ბაზარზე დასაქმებას.
 • პროგრამა ითვალისწინებს
  ბაზრისა და დამსაქმებლის მოთხოვნებს, აგრეთვე უზრუნველყოფს საკუთარი
  კურსდამთავრებულისთვის შესაბამისი და მომიჯნავე სპეციალობებით სწავლის გაგრძელების
  შესაძლებლობას. აღნიშნული პროგრამის სტუდენტი საერთო საფაკულტეტო სავალდებულო და
  არჩევითი დისციპლინების საფუძველზე ერკვევა მთელი რიგი ჰუმანიტარული მეცნიერებების
  საფუძვლებში, ამიტომაც აქვს ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფართო პროფილით სწავლის
  გაგრძელების პერსპექტივაც.
საკონტაქტო ინფორმაცია
კატეგორია:   
ტელეფონი: (+995 32) 2 25 04 84
მისამართი: ქ. თბილისი, ი. ჭავჭავაძის გამზ. N1, , თბილისი,

შეაფასე პროგრამა

სხვა პროგრამები
Shedule a Test Drive
[dhvc_form id="2578"]
Apply For TradeIn With Us
[dhvc_form id="2578"]