კატეგორია: ბაკალავრიატი

კავკასიოლოგია

May 11, 2021
13 ნახვა
  • Report This Listing
    Login Required
  • გააზიარე ეს პროგრამა
Media
პროგრამის ხანგრძლივობა (საათი): 8 სემესტრი
საფასური:
პროგრამის აღწერა:
  • თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის კავკასიოლოგიის საბაკალავრო პროგრამა ინტერდისციპლინურია და კომპლექსურად შეისწავლის კავკასიის რეგიონს –კავკასიაში გავრცელებულ ენებს (იბერიულ–კავკასიურ ენებს: ადიღეურს, აფხაზურს, უბიხურს, ჩეჩნურს, ინგუშურს, ბაცბურს, ხუნძურს, უდიურს, თაბასარანულს, ლაკურს და არაიბერიულ–კავკასიურ ენებს: აზერბაიჯანული, ოსური); იბერიულ–კავკასიურ, არეალურ და პალეოკავკასიური ლინგვისტიკის საფუძვლებს; კავკასიის ხალხთა ისტორიასა და კულტურას, კავკასიური ცივილიზაციის ტრანსფორმაციებს ეპოქათა მიხედვით, კულტურული ანთროპოლოგიის საკითხებს (კავკასიის ეთნოლოგია, კავკასიის არქეოლოგია, კავკასიის ხალხთა ფოლკლორი) და ფიზიკური ანთროპოლოგიის საკვანძო პრობლემებს.
საკონტაქტო ინფორმაცია
კატეგორია:   
ტელეფონი: (+995 32) 2 25 04 84
მისამართი: ქ. თბილისი, ი. ჭავჭავაძის გამზ. N1, , ,

შეაფასე პროგრამა

სხვა პროგრამები
Shedule a Test Drive
[dhvc_form id="2578"]
Apply For TradeIn With Us
[dhvc_form id="2578"]