კატეგორია: ბაკალავრიატი

კომპიუტერული მეცნიერება

თბილისი
April 2, 2021
30 ნახვა
  • Report This Listing
    Login Required
  • გააზიარე ეს პროგრამა
Media
პროგრამის ხანგრძლივობა (საათი): საბაკალავრო - 240 საათი (4 წელი)
საფასური: 3 540 ლარი
მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: გაიცემა დიპლომი
პროგრამის აღწერა:

პროგრამის მიზანი

საბაკალავრო პროგრამა ინფორმატიკაში (BSI) შექმნილია შემდეგი მიზნებისათვის: სტუდენტებს მისცეს მყარი ცოდნა ფიზიკურ მეცნიერებებში, მათემატიკასა და საინჟინრო მეცნიერებებში. სტუდენტები აღჭურვოს კომპიუტერული და საინჟინრო მეცნიერებების ფუნდამენტურ პრინციპებსა და გამოყენებაზე დაფუძნებული ინტერდისციპლინარული განათლებით. სტუდენტებს განუვიათაროს შესაბამის ფორმატში პროფესიული კომუნიკაციის უნარები. მოამზადოს სტუდენტები კომპეტენტური, პასუხიმგებლიანი და ღირსეული კარიერისთვის. შესთავაზოს სტუდენტებს ქვედისციპლინების შესწავლის მაქსიმალურად ფართო არჩევანი მეოთხე კურსზე არჩევითი საგნების (45 ECTS) სახით. შეასწავლოს სტუდენტებს კომპიუტერული მეცნიერების შემდეგი ფუნდამენტური სფეროები: კომპიუტინგის თეორია, დაპროგრამება, კომპიუტერული სისტემების ორგანიზაცია, ციფრული დიზაინი, რიცხვითი ანალიზი, ალგორითმები და მონაცემთა სტრუქტურები და ა.შ. სტუდენტები აღჭურვოს საინჟინრო პროექტის განხორციელებისთვის საჭირო კრეატიულობით, ცოდნით მოტივაციითა და თანამედროვე ტექნოლოგიების მნიშვნელობის გააზრებით.

დასაქმების სფერო

პროგრამის კურსდამთავრებულებს შეეძლებათ სამსახურის დაწყება როგორც კერძო, ასევე სახელმწიფო ორგანიზაციების საინფორმაციო ტექნოლოგიების სექტორებში (პროგრამული უზრუნველყოფის დეველოპერული კომპანიები, ვებ ჰოსტინგის კომპანიები, საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტების მქონე ნებისმიერი კომპანია, მათ შორის საბანკო, ჯანდაცვა, დაზღვევა და სამთავრობო სისტემები), აგრეთვე, სხვადასხვა ბიზნეს კოოპერაციაში, საჯარო დაწესებულებებში და ა.შ. დასაქმების სფეროები შეიძლება იყოს პროგრამული უზრუნველყოფის განვითარება და მხარდაჭერა, სისტემური ადმინისტრირება, მონაცემების მართვა, კვლევა, სწავლება და კონსულტაციის გაწევა და სხვა მსგავს დარგებში.

პროგრამაზე მიღება

საქართველოს კანონმდებობის თანახმად, საგანმანათლებლო პროგრამაზე მოსახვედრად აუცილებელია ერთიანი ეროვნული გამოცდების ჩაბარება. საბაკალავრო პროგრამის სტუდენტი შეუძლია გახდეს ნებისმიერს, ვისაც აქვს საშუალო განათლება. ერთიანი ეროვნული გამოცდების ჩაბარების გარეშე საგანმანათლებლო პროგრამაზე მიღება შესაძლებელია მხოლოდ საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ შემთხვევებში.

მე-4 დამატებითი საგანი, რომელიც უნდა ჩაბარდეს 3 სავალდებულო საგანთან ერთად, შეიძლება იყოს: მათემატიკა ან ფიზიკა.

საერთაშორისო აპლიკანტების ჩარიცხვა ხორციელდება საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მიერ დადგენილი წესით (დეტალური ინფორმაცია იხილეთ შემდეგ ბმულზე https://iro.ibsu.edu.ge/en/page/admissions).

საკონტაქტო ინფორმაცია
კატეგორია:   
ტელეფონი: + 995 32 259 50 05/06/09
მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი მე-13 კმ, , თბილისი,
ელ.ფოსტა: bm@ibsu.edu.ge

შეაფასე პროგრამა

სხვა პროგრამები
Shedule a Test Drive
[dhvc_form id="2578"]
Apply For TradeIn With Us
[dhvc_form id="2578"]