კატეგორია: მაგისტრატურა

მათემატიკა

საქართველო
April 3, 2021
5 ნახვა
  • Report This Listing
    Login Required
  • გააზიარე ეს პროგრამა
Media
საფასური:
პროგრამის აღწერა:

პროგრამის მიზანია მოამზადოს მათემატიკის ბაკალავრის
კვალიფიკაციის შესაბამისი კომპეტენციებით აღჭურვილი მაღალკვალიფიციური
სპეციალისტი, რომელიც შეძენილი ცოდნით, გამომუშავებული უნარებითა და
განვითარებული მოქალაქეობრივი ღირებულებებით წარმატებით შეძლებს პროფესიულ
საქმიანობას ან სწავლის გაგრძელებას უმაღლესი განათლების შემდგომ საფეხურზე -
მაგისტრატურაში. პროგრამა ორიენტირებულია მისცეს კურსდამთავრებულს ფართო

მათემატიკური ცოდნა მათემატიკური ანალიზის, წრფივი ალგებრისა და ანალიზური
გეომეტრიის, მათემატიკური ლოგიკისა და ალგორითმთა თეორიის, ზოგადი
ალგებრის, ალბათობის თეორიის, მათემატიკური სტატისტიკის, რიცხვთა თეორიის,
ტოპოლოგიის, ფუნქციონალური ანალიზის, ჩვეულებრივი დიფერენციალური
განტოლებების ძირითადი საკითხების შესწავლის გზით და გამოუმუშავოს მიღებული
ცოდნის პრაქტიკულ საქმიანობაში ეფექტურად გამოყენების უნარი.

საკონტაქტო ინფორმაცია
კატეგორია:   
ტელეფონი: 0(370)272413
მისამართი: .., , საქართველო,
ელ.ფოსტა: contact@gu.edu.ge

შეაფასე პროგრამა

სხვა პროგრამები
Shedule a Test Drive
[dhvc_form id="2578"]
Apply For TradeIn With Us
[dhvc_form id="2578"]