კატეგორია: ბაკალავრიატი

მედიცინა

საქართველო
April 2, 2021
5 ნახვა
 • Report This Listing
  Login Required
 • გააზიარე ეს პროგრამა
Media
პროგრამის ხანგრძლივობა (საათი): 6 სასწავლო წელი
საფასური: 3 500 ლარი
სერთიფიცირება: მაგისტრის დიპლომი
პროგრამის აღწერა:

მედიცინის ერთსაფეხურიანი პროგრამა

 

ქართულენოვანი:

 • პროგრამისკოდი - 1150105;
 • სწავლის საფასური - 3500 ლარი;
 • პროგრამის ხანგრძლივობა 6 წელი;
 • პროგრამა აკრედიტებულია და ფინანსდება სახელმწიფო გრანტით.

 

რატომ მედიცინა?

კსუ-ს მედიცინის ერთსაფეხურიან პროგრამას თეორიულ სწავლებასთან ერთად, მრავალფეროვანი პრაქტიკული კომპონენტი გამოარჩევს: ინტერაქტიული ლექციები და სემინარები, კლინიკურ გარემოში სწავლება, სიმულატორებისა და მულაჟების გამოყენება, პაციენტისა და ექიმის როლების შესრულება, ლაბორატორიული სწავლება, სამეცნიერო კვლევებში მონაწილეობა და სხვ. პროგრამის სტუდენტებისთვის უნივერსიტეტში ფუნქციონირებს კლინიკური უნარ-ჩვევების ცენტრი, რომელიც აღჭურვილია უახლესი სასწავლო-სამედიცინო ტექნოლოგიებით, საერთაშორისოკორპორაცია“3B Scientific”-ისმიერწარმოებულიუახლესისამედიცინოსიმულატორებითადამანეკენებით.აქსტუდენტებსყველაშესაძლებლობააქვთსწავლისპროცესში, პრაქტიკულდონეზედაეუფლონმომავალისაქმიანობისთვისაუცილებელუნარ-ჩვევებს, შემდეგკიუფროსაფუძვლიანპრაქტიკასკსუ-ს პარტნიორსამედიცინოდაწესებულებებშიგადიან.

მედიცინის ერთსაფეხურიანი პროგრამაშედგებასაუნივერსიტეტოსავალდებულო, საბაზისოსავალდებულო, კლინიკურისავალდებულო, კლინიკურიუნარებისსავალდებულო, სამეცნიეროკვლევისუნარებისსავალდებულო, საუნივერსიტეტოარჩევითიდასპეციალობისარჩევითიმოდულებისგან.

 

მრავალფეროვანი გაცვლითი პროგრამები

CIU ევროპაში 60-ზე მეტ პარტნიორ უნივერსიტეტთან თანამშრომლობს, შესაბამისად, ჩვენს სტუდენტებს შესაძლებლობა აქვთ სრული ან თანადაფინანსებით იმოგზაურონ უცხოეთში და მიიღონ საუკეთესო ევროპული განათლება.

 

აქ ყველაფერია შენი წარმატებული კარიერისთვის - გამოსცადე 100%-იანი სტუდენტობა CIU-სთან ერთად:

 • საერთაშორისო სტანდარტებზე მორგებული პროგრამები და სწავლების თანამედროვე მეთოდები;
 • მაღალკვალიფიციური ლექტორები;
 • პრაქტიკული და საინტერესო საგნები;
 • დასაქმება სწავლის პარალელურად;
 • სტუდენტზე მორგებული გადახდის სისტემა;
 • მრავალფეროვანი სტუდენტური ცხოვრება;
 • გაცვლითპი როგრამები დაფინანსებით ევროპის წამყვან უნივერსიტეტებში;
 • საუკეთესო გარემო სწავლისა და განტვირთვისთვის.

 

თან წელს შენთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები გვაქვს:

აირჩიე 115 - კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი პირველ პრიორიტეტად და მიიღე 100 ლარიანიყოველთვიურისტიპენდიაპირველსემესტრში+ ლეპტოპი;

 

100%ან 70%-იანისახელმწიფოგრანტისმფლობელსტუდენტს- CIU გრანტი + ლეპტოპი + 100 ლარიანისტიპენდია პირველ სემესტრში;

 

მეორე პრიორიტეტად არჩევის შემთხვევაში მიიღე 100 ლარიანიყოველთვიურისტიპენდიაპირველ სემესტრში ანლეპტოპი;

 

ასევე, ისარგებლე შემდეგი უპირატესობებით:

100%, 50% ან 20%-იანი სტიპენდია მეორე სემესტრიდან;

20%-იანი დაფინანსება ოქროს მედალზე, ვერცხლზე - 10%.

სწავლის საფასურის გადახდა შესაძლებელია 6 ნაწილად ან შენთვის მორგებული გრაფიკით.

 

 

ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე ჩასაბარებელი საგნები:

 

ქართულენოვანი პროგრამისთვის:

 

სავალდებულო

 

ქართულიენადალიტერატურა (მინიმალურიზღვარი 25%-ზემეტი)

უცხოენა, ინგლისური (მინიმალურიზღვარი 40%-ზემეტი)

ბიოლოგია (მინიმალურიზღვარი 35%-ზემეტი)

 

სავალდებულო-არჩევითი

 

მათემატიკა (მინიმალურიზღვარი 20%-ზემეტი)

ფიზიკა (მინიმალურიზღვარი 25%-ზემეტი)

ქიმია (მინიმალურიზღვარი 35%-ზემეტი)

საკონტაქტო ინფორმაცია
კატეგორია:   
ტელეფონი: (+995 32) 2 945992
მისამართი: 0141, თბილისი, ჩარგლის ქუჩა N 73, , საქართველო,
ელ.ფოსტა: ciu@ciu.edu.ge

შეაფასე პროგრამა

სხვა პროგრამები
Shedule a Test Drive
[dhvc_form id="2578"]
Apply For TradeIn With Us
[dhvc_form id="2578"]