კატეგორია: ბაკალავრიატი

მევენახეობა-მეღვინეობა

April 1, 2021
6 ნახვა
 • Report This Listing
  Login Required
 • გააზიარე ეს პროგრამა
Media
პროგრამის ხანგრძლივობა (საათი): 4 სასწავლო წელი
საფასური: 2 500 ლარი
სერთიფიცირება: გაიცემა დიპლომი
პროგრამის აღწერა:

კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი  კოდი 115

ქართული მევენახეობა-მეღვინეობის საბაკალავრო პროგრამა

 • პროგრამისკოდი - 1150101;
 • სწავლის საფასური - 2500 ლარი;
 • პროგრამის ხანგრძლივობა 4 წელი;
 • პროგრამა აკრედიტებულია და ფინანსდება სახელმწიფო გრანტით

 

რატომ ქართული მევენახეობა-მეღვინეობა?

მევენახეობა-მეღვინეობა საქართველოში პრიორიტეტულ მიმართულებათა ჩამოანათვალშია და მაღალი პერსპექტივით გამოირჩევა. მზარდია მოთხოვნები მაღალკვალიფიციურ მევენახეთა, მეღვინე-ტექნოლოგთა და დარგის საჯარო მოხელეთა მიმართ. უნივერსიტეტში აღნიშნული პროგრამას გააჩნია სათანადო მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა, თანამედროვე ლაბორატორიები, ეფექტური სასწავლო მოდელი, პროფესორ-მასწავლებელთამაღალი სამეცნიერო, პედაგოგიური და ინტელექტუალური რესურსი იმისათვის, რომმოამზადოს მრავალპროფილიანი სპეციალისტი, რომელსაც ექნება საფუძვლიანი აკადემიური განათლება, თეორიული და პრაქტიკული ცოდნა ყველა იმ დისციპლინისა, რომელიც აუცილებელია მევენახეობა–მეღვინეობის დარგის კონკურენტუნარიანი სპეციალისტის მოსამზადებლად.

სტუდენტს შესაძლებლობა აქვს თანამედროვე მიდგომებით შეისწავლოს ქართული მევენახეობა-მეღვინეობის ყველა საფეხური - „ღვინო მიწიდან მაგიდამდე“.

პროგრამა სრულად არის შესაბამისობაში ქვეყნისათვის უმნიშვნელოვანესი დარგის განვითარების სტრატეგიულ მიმართულებებთან  და დიდი ხანია აპრობირებულია ღვინის ინდუსტრიის წარმატებულ ქვეყნებში. ამავდროულად ის ფოკუსირებულია მევენახეობა-მეღვინეობის  საჯარო და კერძო ბიზნესის გამოწვევებზე, ქართული ტრადიციული მეღვინეობის განვითარებასა და პოპულარიზაციაზე, ინოვაციური ტექნოლოგიური სიახლეების გამოყენებაზე, თეორიული, პრაქტიკული და კვლევითი უნარების ჩამოყალიბებაზე.

 

მრავალფეროვანი გაცვლითი პროგრამები

CIU ევროპაში 60-ზე მეტ პარტნიორ უნივერსიტეტთან თანამშრომლობს, შესაბამისად, ჩვენს სტუდენტებს შესაძლებლობა აქვთ სრული ან თანადაფინანსებით იმოგზაურონ უცხოეთში და მიიღონ საუკეთესო ევროპული განათლება.

მევენახეობა-მეღვინეობის მიმართულებით, განსაკუთრებით აღსანიშნავია თანამშრომლობა ესპანეთთან - ლა რიოჰას, ბურგოსის და სხვა უნივერსიტეტებში სტუდენტებისთვის მოკლე და გრძელვადიანი სასწავლო პროგრამებია. ასევე, აქტიურია თანამშრომლობა ესპანეთის ცნობილ და წარმატებულ ღვინის მარნებთან.

 

აქ ყველაფერია შენი წარმატებული კარიერისთვის - გამოსცადე 100%-იანი სტუდენტობა CIU-სთან ერთად:

 • საერთაშორისო სტანდარტებზე მორგებული პროგრამები და სწავლების თანამედროვე მეთოდები;
 • მაღალკვალიფიციური ლექტორები;
 • პრაქტიკული და საინტერესო საგნები;
 • დასაქმება სწავლის პარალელურად;
 • სტუდენტზე მორგებული გადახდის სისტემა;
 • მრავალფეროვანი სტუდენტური ცხოვრება;
 • გაცვლითპი როგრამები დაფინანსებით ევროპის წამყვან უნივერსიტეტებში;
 • საუკეთესო გარემო სწავლისა და განტვირთვისთვის.

 

თან წელს შენთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები გვაქვს:

აირჩიე 115 - კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი პირველ პრიორიტეტად და მიიღე 100 ლარიანიყოველთვიურისტიპენდიაპირველსემესტრში+ ლეპტოპი;

 

100%ან 70%-იანისახელმწიფოგრანტის მფლობელ სტუდენტს - CIU გრანტი + ლეპტოპი + 100 ლარიანისტიპენდია პირველ სემესტრში;

 

მეორე პრიორიტეტად არჩევის შემთხვევაში მიიღე 100 ლარიანიყოველთვიურისტიპენდიაპირველ სემესტრში ანლეპტოპი;

 

 

ასევე, ისარგებლე შემდეგი უპირატესობებით:

100%, 50% ან 20%-იანი სტიპენდია მეორე სემესტრიდან;

20%-იანი დაფინანსება ოქროს მედალზე, ვერცხლზე - 10%.

 

სწავლის საფასურის გადახდა შესაძლებელია 6 ნაწილად ან შენზე მორგებული გრაფიკით.

 

ქართული მევენახეობა-მეღვინეობის საბაკალავრო პროგრამზე  ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე ჩასაბარებელი საგნები:

 

სავალდებულო

 

ქართულიენადალიტერატურა (მინიმალურიზღვარი 25%-ზემეტი)

უცხოენა (მინიმალურიზღვარი 25%-ზემეტი)

 

სავალდებულო-არჩევითი

 

მათემატიკა (მინიმალურიზღვარი 20%-ზემეტი)

ისტორია (მინიმალურიზღვარი 25%-ზემეტი)

 

 

საკონტაქტო ინფორმაცია
კატეგორია:   
ტელეფონი: (+995 32) 2 945992
მისამართი: მისამართი: 0141, თბილისი, ჩარგლის ქუჩა N 73, , ,
ელ.ფოსტა: ciu@ciu.edu.ge

შეაფასე პროგრამა

სხვა პროგრამები
Shedule a Test Drive
[dhvc_form id="2578"]
Apply For TradeIn With Us
[dhvc_form id="2578"]