მეჩარხე

თბილისი
February 4, 2021
34 ნახვა
  • Report This Listing
    Login Required
  • გააზიარე ეს პროგრამა
Media
პროგრამის ხანგრძლივობა (საათი): 16 თვე
საფასური: 0 ლარი
პროგრამის აღწერა:

მისანიჭებელი კვალიფიკაციები ქართულ და ინგლისურ ენაზე:
საბაზო პროფესიული კვალიფიკაცია ლითონის დამუშავებაში/Basic vocational qualification
in Metal Trades
მიზანი
პროგრამის მიზანია, ლითონის დამუშავების სფეროსთვის კონკურენტუნარიანი
სამუშაო ძალის მომზადების უზრუნველყოფა. „ლითონის დამუშავების სპეციალისტი,“ს
კონცენტრაცია – „მეჩარხე“-ს პროგრამის დასრულების შემდეგ კურსდამთავრებულები
შეძლებენ ლითონდამამუშავებელი ჩარხების პროგრამულ მართვას, დეტალების
დამუშავებას სახარატო, საფრეზი და სახეხი ჯგუფის ლითონდამამუშავებელ ჩარხებზე.
სპეციალისტები ასევე აღჭურვილი იქნებიან პროფესიული და ზოგადი/ტრანსფერული
უნარებით.
დაშვების წინაპირობა
საბაზო განათლება.
დასაქმების შესაძლებლობები: ლითონის დამუშავებაში საბაზო საფეხურის პროფესიული
კვალიფიკაციის მფლობელს, ,,მეჩარხე“-ს მიმართულებით შესაძლებელია დასაქმდეს
მანქანათსაშენ საწარმოებში, აგრეთვე ისეთი დარგების საწარმოებში, როგორიცაა: კვების
მრეწველობა, მსუბუქი მრეწველობა, ტრანსპორტი, მეტალურგია, ქიმიური მრეწველობა,
სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვება-გადამუშავება, სოფლის მეურნეობა და სხვა დარგები,
რომელთა საწარმოო პროცესებში გამოყენებულია მანქანა-დანადგარები, ლითონსაჭრელი
ჩარხები. აგრეთვე, მეჩარხეს გააჩნია სამანქანათმშენებლო მიმართულებით თვითდასაქმების
შესაძლებლობა.

საკონტაქტო ინფორმაცია
ტელეფონი: 593-46-73-41
მისამართი: თემქა XI მკ.რ III კვ. ნაკვეთი 01/10., , თბილისი,
ელ.ფოსტა: info.rtc2016@gmail.com

შეაფასე პროგრამა

სხვა პროგრამები
Shedule a Test Drive
[dhvc_form id="2578"]
Apply For TradeIn With Us
[dhvc_form id="2578"]