კატეგორია: ბაკალავრიატი

რუსული ფილოლოგია

თბილისი
May 11, 2021
14 ნახვა
 • Report This Listing
  Login Required
 • გააზიარე ეს პროგრამა
Media
პროგრამის ხანგრძლივობა (საათი): 8 სემესტრი
საფასური:
პროგრამის აღწერა:
 • საბალავრო პროგრამა რუსული ფილოლოგია მიზნად ისახავს მისცეს სტუდენტს ფართო და ღრმა ცოდნა
  რუსული ფილოლოგიის სფეროში, სიღრმისეულად შესწავლოს რუსული ენისა და ლიტერატურის
  პრაქტიკული და თეორიული ასპექტები სიღრმისეული შესწავლა, რაც გულისხმობს დარგობრივი
  (ზოგადფილოლოგიური) და კონკრეტული (რუსული ფილოლოგიის) საბაზისო კომპეტენციების
  გამომუშავებას და განვითარებას;
 • პროგრამა უქმნის სტუდენტს დარგის სამეცნიერო საფუძვლებს და სძენს
  მას როგორც დარგის მეთოდოლოგიურ კომპეტენციებს, ასევე პრაქტიკულ და პროფესიულ უნარ-ჩვევებს,
  რაც ბაკალავრ შემდგომში გაუადვილებს საბაზრო ეკონომიკის თანამედროვე პირობებში შრომის ბაზარზე
  დასაქმებასა და საზოგადოების წარმატებულ წევრად ქცევას
საკონტაქტო ინფორმაცია
კატეგორია:   
ტელეფონი: (+995 32) 2 25 04 84
მისამართი: ქ. თბილისი, ი. ჭავჭავაძის გამზ. N1, , თბილისი,

შეაფასე პროგრამა

სხვა პროგრამები
Shedule a Test Drive
[dhvc_form id="2578"]
Apply For TradeIn With Us
[dhvc_form id="2578"]