კატეგორია: ბაკალავრიატი

საერთაშორისო ურთიერთობები

February 4, 2021
122 ნახვა
  • Report This Listing
    Login Required
  • გააზიარე ეს პროგრამა
Media
პროგრამის ხანგრძლივობა (საათი): 8 სემესტრი
საფასური: 2 250 ლარი
მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: გაიცემა დიპლომი
პროგრამის აღწერა:

სწავლების ენა: ქართული
პროგრამის მოცულობა (ECTS): 240 ECTS (8 სემესტრი. ერთი სემესტრი მოიცავს 20 კვირას. ერთი აკადე
მიური წელი 2–სემესტრიანია და მოიცავს საშუალოდ 60 ECTS კრედიტს, საგანმანათლებლო პროგრამის ან/და
სტუდენტის ინდივიდუალური სასწავლო პროგრამის თავისებურებების გათვალისწინებით, წელიწადში
კრედიტების რაოდენობა შეიძლება იყოს 60-ზე ნაკლები ან მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 75-ისა (ერთი კრედიტი = 25
ასტრონომიულ საათს).

საკონტაქტო ინფორმაცია
კატეგორია:   
ტელეფონი: +995592111100
ელ.ფოსტა: info@newuni.edu.ge

შეაფასე პროგრამა

სხვა პროგრამები
Shedule a Test Drive
[dhvc_form id="2578"]
Apply For TradeIn With Us
[dhvc_form id="2578"]