კატეგორია: ბაკალავრიატი

საერთაშორისო ურთიერთობები

საქართველო
April 15, 2021
20 ნახვა
  • Report This Listing
    Login Required
  • გააზიარე ეს პროგრამა
Media
პროგრამის ხანგრძლივობა (საათი): 4 წელი
საფასური:
სერთიფიცირება: ბაკალავრის დიპლომი
პროგრამის აღწერა:

პროგრამის მიზნები:
შპს უმაღლესი სასწავლებელი განათლების აკადემიის საგანმანათლებლო საბაკალავრო პროგრამის „საერთაშორისო
ურთიერთობები“ მიზანია გააცნოს სტუდენტს საერთაშორისო ურთიერთობების ფართო სფერო; შეასწავლოს დარგის ძირითადი
ცნებები, თეორიები და მეთოდები, მომიჯნავე თუ სხვა სპეციალიზებული დისციპლინები; მისცეს სტუდენტს კომპლექსური
თეორიული ცოდნა საერთაშორისო ურთიერთობების სფეროში; განუვითაროს ანალიტიკური აზროვნება, საერთაშორისო თუ
საშინაო პროცესების, მსოფლიო, რეგიონული თუ საშინაო პოლიტიკური მოვლენების შეფასებისა და ანალიზის უნარი;
თეორიული განათლების პარალელურად, გამოუმუშავოს ის პრაქტიკული უნარ-ჩვევები, რომელიც აუცილებელია საერთაშორისო
ურთიერთობების   მქონე ბაკალავრისთვის. მოამზადოს სტუდენტი მაგისტრატურის საფეხურზე სწავლის
გასაგრძელებლად და წარმატებული პროფესიული საქმიანობისთვის სხვადასხვა მიმართულებით. საბაკალავრო პროგრამის
„საერთაშორისო ურთიერთობები“ ფარგლებში მომზადდება სოციალურ მეცნიერებათა უმნიშვნელოვანესი დარგის,
საერთაშორისო ურთიერთობების ისეთი სპეციალისტები, რომელთა როგორც ზოგადი, ისე ვიწრო დარგობრივი ცოდნა,
პრაქტიკული უნარები და ზოგადი კომპეტენციები უზრუნველყოფს მათ დასაქმებას როგორც სოციალური მეცნიერებების ფართო,
ისე საერთაშორისო ურთიერთობების ვიწრო პროფილით, სხვადასხვა სახელმწიფო, საერთაშორისო და არასამთავრობო
ორგანიზაციებში, დიპლომატიურ სამსახურებში და სხვა

საკონტაქტო ინფორმაცია
კატეგორია:   
ტელეფონი: +(995 32) 255-33-33
მისამართი: ქსნის ქ №35, , საქართველო,
ელ.ფოსტა: info@millennium.edu.ge

შეაფასე პროგრამა

სხვა პროგრამები
Shedule a Test Drive
[dhvc_form id="2578"]
Apply For TradeIn With Us
[dhvc_form id="2578"]