კატეგორია: მაგისტრატურა

საერთაშორისო ურთიერთობების და დიპლომატიის სამაგისტრო პროგრამა

თბილისი
May 11, 2021
20 ნახვა
  • Report This Listing
    Login Required
  • გააზიარე ეს პროგრამა
Media
საფასური:
პროგრამის აღწერა:

საერთაშორისო ურთიერთობების და დიპლომატიის სამაგისტრო პროგრამა დიფერენცირებულია საერთაშორისო, რეგიონალური და სუბრეგიონალური ასპექტების მიხედვით და მოიცავს, როგორც საჯარო, ისე კორპორატიულ ურთიერთობათა ელემენტებს. პროგრამა გამდიდრებულია მონათესავე და დაკავშირებული ისეთი კურსებით, რომელთა შესწავლა არსებითად ამაღლებს პროგრამის როგორც პრაქტიკულ ისე აკადემიურ ღირებულებას კვალიფიციური კადრების მომზადების თვალსაზრისით.

პროგრამა საშუალებას აძლევს სტუდენტს მიიღოს ინტერდისციპლინარული განათლება, შეისწავლოს  მსოფლიო პოლიტიკისა და საერთაშორისო ურთიერთობების აქტუალური საკითხები და მთავარი გამოწვევები, აგრეთვე გაიღრმავოს თეორიული ცოდნა და პრაქტიკული უნარები შემდეგი მიმართულებებით:  საერთაშორისო უსაფრთხოება, სოციალური კვლევის მეთოდები, ევროპული ინტეგრაცია, საერთაშორისო ორგანიზაციები, საერთაშორისო კონფლიქტები, პოლიტეკონომია, პოლიტიკური კომუნიკაციის სახეები და ფორმები და სხვ.

საკონტაქტო ინფორმაცია
კატეგორია:   
ტელეფონი: (+995 32) 220 65 20
მისამართი: საქართველო, თბილისი, 0160, მერაბ ალექსიძის ქ. 10, , თბილისი,

შეაფასე პროგრამა

სხვა პროგრამები
Shedule a Test Drive
[dhvc_form id="2578"]
Apply For TradeIn With Us
[dhvc_form id="2578"]