კატეგორია: ბაკალავრიატი

საექთნო საქმის (ექთანი) ბაკალავრის ქართულ-ავსტრიული პროგრამა

თბილისი
May 11, 2021
13 ნახვა
 • Report This Listing
  Login Required
 • გააზიარე ეს პროგრამა
Media
საფასური:
პროგრამის აღწერა:
 • პროგრამის მიზნები:
  პროგრამის განმსაზღვრელი მიზანია ბაკალავრი ექთნის მომზადება, რომელსაც ექნება შესაბამისი
  ცოდნა და უნარები ავადობა–სიკვდილობის მინიმიზაციაზე ორიენტირებული ჯანდაცვის სისტემაში
  ეფექტური ჩართულობისათვის ერთ–ერთი საკვანძო და სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი რგოლის
  სახით; სხვაგვარად, ეს ნიშნავს, რომ პროგრამის მიზნებია:
  o მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვაში მონაწილეობა დაავადებათა პრევენციის, ჯანმრთელობის
  აღდგენის და შენარჩუნების, ასევე, ცხოვრების ჯანსაღი წესის დანერგვის მიმართულებით:
  ნებისმიერი ასაკის ინდივიდის, ოჯახების, მოსახლეობის სხვადასხვა ჯგუფის ან/და თემის
  ჯანმრთელობის დაცვაში ჩართულობა დაავადებათა პრევენციის, ჯანმრთელობის აღდგენა–
  შენარჩუნებისა და ცხოვრების ჯანსაღი წესის დანერგვის მეშვეობით;
  საექთნო საქმის თეორიის, საბაზისო სამედიცინო და ქცევითი მეცნიერებების ცოდნისა და
  ძირითადი კლინიკური უნარების პრაქტიკაში გამოყენების საფუძველზე, მოსახლეობის ჯანდაცვის
  მუდმივად ცვლად საჭიროებებსა და ახალ გამოწვევებზე ადეკვატური რეაგირება, კრიზისულ
  სიტუაციებში დროული და ეფექტური მოქმედება – კომპეტენციის ფარგლებში;
საკონტაქტო ინფორმაცია
კატეგორია:   
ტელეფონი: (+995 32) 2 54 24 50
მისამართი: ვაჟა-ფშაველას გამზირი N. 33, 0186 თბილისი, საქართველო, თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი, ადმინისტრაციული კორპუსი., , თბილისი,

შეაფასე პროგრამა

სხვა პროგრამები
Shedule a Test Drive
[dhvc_form id="2578"]
Apply For TradeIn With Us
[dhvc_form id="2578"]