სავაგონო მეურნეობა

საქართველო
February 4, 2021
22 ნახვა
  • Report This Listing
    Login Required
  • გააზიარე ეს პროგრამა
Media
პროგრამის ხანგრძლივობა (საათი): 20 თვე
საფასური: 0 ლარი
პროგრამის აღწერა:

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია ქართულ და ინგლისურ ენაზე
საშუალო საშუალო პროფესიული კვალიფიკაცია სარკინიგზო ძრავიან
ტრანსპორტში/ Secondary Vocational Qualification in Rail Motor vehicles.
მიზანი
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანია მოამზადოს სარკინიგზო
გადაზიდვების სპეციალისტები სარკინიგზო ინდუსტრიის მოთხოვნათა შესაბამისად.

დაშვების წინაპირობა
სრული ზოგადი განათლება.

დასაქმების შესაძლებლობები:

საშუალო პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ,,სავაგონო მეურნეობის“ გავლის შემდეგ პირს შეუძლია დასაქმდეს ნებისმიერ სახელმწიფო ან კერძო ორგანიზაციაში, რომელთა საქმიანობაც დაკავშირებული იქნება სავაგონო მეურნეობასთან.

საკონტაქტო ინფორმაცია
ტელეფონი: 593-46-73-41
მისამართი: თემქა XI მკ.რ III კვ. ნაკვეთი 01/10, , საქართველო,
ელ.ფოსტა: info.rtc2016@gmail.com

შეაფასე პროგრამა

სხვა პროგრამები
Shedule a Test Drive
[dhvc_form id="2578"]
Apply For TradeIn With Us
[dhvc_form id="2578"]