კატეგორია: მაგისტრატურა

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის მენეჯმენტი და ჯანდაცვის პოლიტიკა

თბილისი
May 11, 2021
10 ნახვა
 • Report This Listing
  Login Required
 • გააზიარე ეს პროგრამა
Media
საფასური:
პროგრამის აღწერა:
 • პროგრამის მიზანია პროფესიონალების მომზადება
  საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის მენეჯმენტსა და ჯანდაცვის
  პოლიტიკაში, რომლებსაც შეეძლებათ ეროვნულ და საერთაშორისო
  ასპარეზზე ლიდერის როლების შესრულება მოწინავე სერვისების
  გაწევაში, კვლევებში, პრაქტიკაში, პოლიტიკასა და ჯანდაცვის
  სისტემურ ანალიზში. პროგრამის ფარგლებში შეისწავლება
  თანამედროვე ხელმძღვანელობის, განათლების, კვლევის და
  მომსახურების მიწოდების საკითხები საზოგადოებრივ
  ჯანმრთელობაში რეგიონულ, ნაციონალურ და საერთაშორისო
  დონეებზე საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ფართე საფუძვლისა და
  ოთხ მაკროსპეციალობაში (გლობალური ჯანმრთელობა, ჯანდაცვის
  პოლიტიკა და მენეჯმენტი, ქცევითი მეცნიერებები და ჯანმრთელობის
  განათლება, ეპიდემიოლოგია და ბიოსტატისტიკა) მომზადების
  კომბინაციით. ძირითადი აქცენტი გაკეთდება დაბალ– და საშუალო–
  შემოსავლიან ქვეყნებში საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სისტემების
  გაძლიერებაზე.
საკონტაქტო ინფორმაცია
კატეგორია:   
ტელეფონი: (+995 32) 2 54 24 50
მისამართი: ვაჟა-ფშაველას გამზირი N. 33, 0186 თბილისი, საქართველო, თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი, ადმინისტრაციული კორპუსი., , თბილისი,

შეაფასე პროგრამა

სხვა პროგრამები
Shedule a Test Drive
[dhvc_form id="2578"]
Apply For TradeIn With Us
[dhvc_form id="2578"]