სატვირთო გადაზიდვების ლოგისტიკა

თბილისი
February 4, 2021
39 ნახვა
  • Report This Listing
    Login Required
  • გააზიარე ეს პროგრამა
Media
პროგრამის ხანგრძლივობა (საათი): 12 თვე
საფასური: 0 ლარი
პროგრამის აღწერა:

მისანიჭებელი კვალიფიკაციები ქართულ და ინგლისურ ენაზე:
საშუალო პროფესიული კვალიფიკაცია ლოგისტიკაში / Secondary Vocational
Qualification in Logistics
მიზანი
პროგრამის მიზანია, უზრუნველყოს ისეთი პროფესიული პროგრამის დანერგვა, რომელიც
სატვირთო გადაზიდვების ლოგისტიკის სფეროსთვის უზრუნველყოფს
კონკურენტუნარიან კადრს, რომელმაც იცის სატრანსპორტო, სასაწყობო დოკუმენტაციის
შევსება; ტვირთის შენახვა საწყობში; ნაშთების კონტროლი; სატვირთო გადაზიდვების
დაგეგმვა; ტრანსპორტის სახეების აღწერა და შესაბამისი ტრანსპორტის სახის შერჩევა;
გუნდური მუშაობა; მონიტორინგი და შეფასება; შეკვეთის გაფორმება; ტვირთის
ჩატვირთვა/გადმოტვირთვის ზედამხედველობა; გადაზიდვების მონიტორინგი.
პროგრამის მიზანია მოამზადოს მაღალკვალიფიციური სპეციალისტები, რომლებიც
დაკისრებულ მოვალეობას შეასრულებენ პროფესიული ეთიკის, შრომისა და
უსაფრთხოების ნორმების დაცვით. ამასთან, სპეციალისტები აღჭურვილი იქნებიან
პროფესიული და ზოგადი/ტრანსფერული უნარებით.
დაშვების წინაპირობა
სრული ზოგადი განათლება.
დასაქმების შესაძლებლობები:

ლოგისტიკაში საშუალო საფეხურის პროფესიული
კვალიფიკაციის მფლობელს, სატვირთო გადაზიდვების ლოგისტიკის მიმართულებით
შეუძლია დასაქმდეს ტვირთების გადამზიდავ ექსპედიტორულ და სატრანსპორტო -
ლოგისტიკურ ორგანიზაციებში; საბაჟო-სატრანსპორტო მომსახურების საწარმოებში;
სატრანსპორტო-ლოგისტიკური ასოციაციებში; სატრანსპორტო და საექსპედიციო
ორგანიზაციებში; სხვადასხვა დონის სავაჭრო-ლოგისტიკური კომპლექსებში;
სავაჭროშემსყიდველი და საშუამავლო ორგანიზაციებში; მზა პროდუქციის მსხვილ
სადისტრიბუცორო ორგანიზაციებში; გამანაწილებელ და ლოგისტიკურ ცენტრებში;
საბაჟო ტერმინალური კომპლექსებში; სასაწყობო მეურნეობებში, საბაჟო საწყობებში.

საკონტაქტო ინფორმაცია
ტელეფონი: 593-46-73-31
მისამართი: თემქა XI მკ.რ III კვ. ნაკვეთი 01/10., , თბილისი,
ელ.ფოსტა: info.rtc2016@gmail.com

შეაფასე პროგრამა

სხვა პროგრამები
Shedule a Test Drive
[dhvc_form id="2578"]
Apply For TradeIn With Us
[dhvc_form id="2578"]