სატვირთო გადაზიდვების ლოგისტიკა (ინტეგრირებული)

საქართველო
February 4, 2021
24 ნახვა
  • Report This Listing
    Login Required
  • გააზიარე ეს პროგრამა
Media
პროგრამის ხანგრძლივობა (საათი): 3 წელი
საფასური: 0 ლარი
პროგრამის აღწერა:

მიზანი
პროგრამის მიზანია, უზრუნველყოს ისეთი პროფესიული პროგრამის დანერგვა, რომელიც
სატვირთო გადაზიდვების ლოგისტიკის სფეროსთვის უზრუნველყოფს კონკურენტუნარიან კადრს,
რომელმაც იცის სატრანსპორტო, სასაწყობო დოკუმენტაციის შევსება; ტვირთის შენახვა საწყობში;
ნაშთების კონტროლი; სატვირთო გადაზიდვების დაგეგმვა; ტრანსპორტის სახეების აღწერა და
შესაბამისი ტრანსპორტის სახის შერჩევა; გუნდური მუშაობა; მონიტორინგი და შეფასება; შეკვეთის
გაფორმება; ტვირთის ჩატვირთვა/გადმოტვირთვის ზედამხედველობა; გადაზიდვების
მონიტორინგი.
პროგრამის მიზანია მოამზადოს მაღალკვალიფიციური სპეციალისტები, რომლებიც დაკისრებულ
მოვალეობას შეასრულებენ პროფესიული ეთიკის, შრომისა და უსაფრთხოების ნორმების დაცვით.
ამასთან, სპეციალისტები აღჭურვილი იქნებიანპროფესიული დაზოგადი/ტრანსფერულიუნარებით.

დაშვების წინაპირობა

საბაზო განათლება

დასაქმების შესაძლებლობები: ლოგისტიკაში საშუალო საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაციის
მფლობელს, სატვირთო გადაზიდვების ლოგისტიკის მიმართულებით შეუძლია დასაქმდეს
ტვირთების გადამზიდავ ექსპედიტორულ და სატრანსპორტო - ლოგისტიკურ ორგანიზაციებში;
საბაჟო-სატრანსპორტო მომსახურების საწარმოებში; სატრანსპორტო-ლოგისტიკური ასოციაციებში;
სატრანსპორტო და საექსპედიციო ორგანიზაციებში; სხვადასხვა დონის სავაჭრო-ლოგისტიკური
კომპლექსებში; სავაჭრო-შემსყიდველი და საშუამავლო ორგანიზაციებში; მზა პროდუქციის მსხვილ
სადისტრიბუცორო ორგანიზაციებში; გამანაწილებელ და ლოგისტიკურ ცენტრებში; საბაჟო
ტერმინალური კომპლექსებში; სასაწყობომეურნეობებში, საბაჟო საწყობებში.

საკონტაქტო ინფორმაცია
ტელეფონი: 593-46-73-41
მისამართი: თემქა XI მკ.რ III კვ. ნაკვეთი 01/10, , საქართველო,
ელ.ფოსტა: info.rtc2016@gmail.com

შეაფასე პროგრამა

სხვა პროგრამები
Shedule a Test Drive
[dhvc_form id="2578"]
Apply For TradeIn With Us
[dhvc_form id="2578"]