კატეგორია: მაგისტრატურა

საქართველოს ისტორია

გორი
April 3, 2021
46 ნახვა
  • Report This Listing
    Login Required
  • გააზიარე ეს პროგრამა
Media
საფასური:
პროგრამის აღწერა:

პროგრამის მიზანია მოამზადოს საქართველოს ისტორიის
მაგისტრის კვალიფიკაციის შესაბამისი კომპეტენციებით აღჭურვილი სპეციალისტი, რომელიც
შეძენილი ცოდნით, გამომუშავებული უნარებით და განვითარებული მოქალაქეობრივი
ღირებულებებით წარმატებით შეძლებს პროფესიულ საქმიანობას ან სწავლის გაგრძელებას
უმაღლესი განათლების შემდგომ საფეხურზე - დოქტორანტურაში.
• საქართველოს ისტორიის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა ორიენტირებულია
კურსდამთავრებულთა დასაქმებაზე, კარიერული განვითარების შესაძლებლობათა
უზრუნველყოფაზე, ეროვნულ, ზოგადსაკაცობრიო, დემოკრატიულ ფასეულობებზე
დაფუძნებული მოქალაქეობრივი ღირებულებების განვითარებაზე.
• პროგრამა მოწოდებულია მისცეს სტუდენტს საქართველოს ისტორიის უახლესი,
კვლევაზე დაფუძნებული ღრმა და სისტემური ცოდნა, შეასწავლოს საქართველოს ისტორიული
განვითარების თავისებურებანი, ქართული ეკლესიის და საზოგადოებრივი აზროვნების როლი
ეროვნული სახელმწიფოებრიობისა და მენტალიტეტის ფორმირებაში, კავკასიის
ეთნოპოლიტიკური და ეთნოკულტურული სივრცის გავლენა საქართველოზე უძველესი
დროიდან დღემდე, საქართველოს მეზობელ ქვეყნებთან და დასავლურ სამყაროსთან
ურთიერთობის, ქართული ემიგრაციის ისტორია, საქართველოს საგარეო პოლიტიკა და
დიპლომატია.

საკონტაქტო ინფორმაცია
კატეგორია:   
ტელეფონი: 0(370)272413
მისამართი: .., , გორი,
ელ.ფოსტა: contact@gu.edu.ge

შეაფასე პროგრამა

სხვა პროგრამები
Shedule a Test Drive
[dhvc_form id="2578"]
Apply For TradeIn With Us
[dhvc_form id="2578"]