კატეგორია: ბაკალავრიატი

საჰაერო ტრანსპორტის მენეჯმენტი

საქართველო
March 22, 2021
7 ნახვა
  • Report This Listing
    Login Required
  • გააზიარე ეს პროგრამა
Media
პროგრამის ხანგრძლივობა (საათი): 4 წელი
საფასური: 3 000 ლარი
სერთიფიცირება: დიპლომი
პროგრამის აღწერა:
საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანია
1. კვალიფიციური, კონკურენტუნარიანი კადრების მომზადება, რომლებსაც ექნებათ კომპლექსური ბიზნეს სამყაროს შესახებ ფართო თეორიული ცოდნა, კერძოდ, მმართველობითი ტექნიკის გამოყენებით მონაწილეობას მიიღებენ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში და შეიძენენ ორგანიზაციის მართვისათვის საჭირო ინსტრუმენტების ეფექტური გამოყენების უნარებს.
3. პროგრამა უზრუნველყოფს ანალიტიკური აზროვნების ჩამოყალიბებას, მენეჯმენტის საკითხების კრიტიკულ გააზრებას, მონაცემების შეგროვების, დამუშავების, სანდო და არსებითი დასკვნების გაკეთების, არგუმენტაციის, ეფექტური ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაციის უნარების გამომუშავებას.
ჩასაბარებელი გამოცდები პრიორიტეტების მიხედვით: უცხო ენა, ქართული ენა და ლიტერატურა, მათემატიკა ან ისტორია.
საკონტაქტო ინფორმაცია
კატეგორია:   
ტელეფონი: +995 (32) 277 65 71;
მისამართი: ქეთევან დედოფლის 16, , საქართველო,
ელ.ფოსტა: mail@ssu.edu.ge

შეაფასე პროგრამა

სხვა პროგრამები
Shedule a Test Drive
[dhvc_form id="2578"]
Apply For TradeIn With Us
[dhvc_form id="2578"]