კატეგორია: ბაკალავრიატი

საჰაერო ხომალდების საფრენოსნო ექსპლუატაცია

საქართველო
March 15, 2021
9 ნახვა
  • Report This Listing
    Login Required
  • გააზიარე ეს პროგრამა
Media
პროგრამის ხანგრძლივობა (საათი): 4 წელი
საფასური: 15 000 ლარი
სერთიფიცირება: დიპლომი
პროგრამის აღწერა:
1- პროგრამის მიზანი: საერთაშორისო ბაზარზე მაღალკვალიფიციური და კონკურენტუნარიანი კადრის მომზადება, რომელთა კომპეტენცია სრულად პასუხობს საჰაერო ტრანსპორტის საფრენოსნო ექსპლუატაციის სფეროში საქართველოს სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოსა და EASA-ს (ევროპის საავიაციო უსაფრთოხების სააგენტოს) მიერ დადგენილ მოთხოვნებს.
2- დასაქმების სფერო და კარიერული შესაძლებლობები საჰაერო ხომალდების საფრენოსნო ექსპლუატაციაში (CPL-A) კვალიფიკაციის მფლობელს შეუძლია იმუშაოს ერთი პილოტით საფრენად სერტიფიცირებულ თვითმფრინავზე მეთაურის რანგში. დასაქმება შესაძლებელია როგორც მცირე, ასევე დიდ ავიაციაში.
3- ჩასაბარებელი გამოცდები პრიორიტეტების მიხედვით:
• უცხო ენა;
• მათემატიკა;
• ქართული ენა და ლიტერატურა.
ადგილების რაოდენობა: 70
დამატებითი მოთხოვნა: I კლასის სამედიცინო სერთიფიკატის ასაღებად მიმართეთ უნივერსიტეტს მისამართზე: mail@ssu.edu.ge
საკონტაქტო ინფორმაცია
კატეგორია:   
ტელეფონი: +995 (32) 277 65 71;
მისამართი: თბილისი, ქეთევან დედოფლის გამზირი № 16,, , საქართველო,
ელ.ფოსტა: mail@ssu.edu.ge

შეაფასე პროგრამა

სხვა პროგრამები
Shedule a Test Drive
[dhvc_form id="2578"]
Apply For TradeIn With Us
[dhvc_form id="2578"]