კატეგორია: ბაკალავრიატი

საჰაერო ხომალდების ტექნიკური ექსპლუატაცია

საქართველო
March 22, 2021
6 ნახვა
  • Report This Listing
    Login Required
  • გააზიარე ეს პროგრამა
Media
პროგრამის ხანგრძლივობა (საათი): 4 წელი
საფასური: 3 000 ლარი
სერთიფიცირება: დიპლომი
პროგრამის აღწერა:
აღნიშნული სპეციალობით ბაკალავრიატში სწავლების უმთავრესი მიზანია:
•კურსდამთავრებულს მისცეს საფუძვლიანი ცოდნა საჰაერო ხომალდების, საავიაციო ძრავებისა და მათი ფუნქციური სისტემების ტექნიკური ექსპლუატაციის მიმართულებით, რაც საშუალებას მისცემს დაეუფლოს საავიაციო ტექნიკის ტექნიკური მომსახურების პრაქტიკული საქმიანობის უნარ-ჩვევებს;
•შეძენილი თეორიული ცოდნისა და უნარების საფუძველზე საავიაციო ტექნიკის ტექნიკური მომსახურების თანამდროვე ტექნოლოგიების დინამიკურ და სწრაფად ცვლად გარემოში ორიენტირება;
•მოვლენათა კომპლექსური ხედვის, საგანმანათლებლო პროგრამით განსაზღვრული დარგობრივი კომპეტენციების ჩამოყალიბება, პროცესების ობიექტური შეფასების უნარჩვევათა ფორმირება;
•შრომის ბაზრის მოთხოვნების ადეკვატური კვალიფიციური, კონკურენტუნარიანი საავიაციო სპეციალისტების მომზადება, რომლებსაც მიეცემათ იმ თანამდებობებზე მუშაობის შესაძლებლობა, სადაც საჭიროა ინჟინერიის ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი.
👉ჩასაბარებელი გამოცდები პრიორიტეტების მიხედვით: მათემატიკა, უცხო ენა, ქართული ენა და ლიტერატურა.
✅ადგილების რაოდენობა: 120
საკონტაქტო ინფორმაცია
კატეგორია:   
ტელეფონი: +995 (32) 277 65 71;
მისამართი: ქეთევან დედოფლის 16, , საქართველო,
ელ.ფოსტა: mail@ssu.edu.ge

შეაფასე პროგრამა

სხვა პროგრამები
Shedule a Test Drive
[dhvc_form id="2578"]
Apply For TradeIn With Us
[dhvc_form id="2578"]