კატეგორია: ბაკალავრიატი

სკანდინავიური ფილოლოგია

თბილისი
May 11, 2021
12 ნახვა
 • Report This Listing
  Login Required
 • გააზიარე ეს პროგრამა
Media
პროგრამის ხანგრძლივობა (საათი): 8 სემესტრი
საფასური:
პროგრამის აღწერა:
 • პროგრამის მიზანია, შეასწავლოს სტუდენტს სკანდინავიური ენები (ნორვეგიული როგორც ძირითადი
  და შვედური როგორც მეორე ენა) და ლიტერატურა, მისცეს ცოდნა სკანდინავიის ქვეყნების
  კულტურისა და საზოგადოებრივი ცხოვრების შესახებ, გამოუმუშაოს პროგრამის განმავლობაში
  შეძენილი ცოდნის გამოყენების უნარ-ჩვევები;
 • ფილოლოგიის დარგში ფართო და ზოგადი ცოდნის
  ფონზე მოამზადოს კადრი სკანდინავიურ ფილოლოგიაში, აღჭურვილი იმ დარგობრივი
  კომპეტენციებითა და უნარებით, რომლებიც უზრუნველყოფს მის შრომით დასაქმებას. პროგრამა
  კარგად იცნობს და ითვალისწინებს ზოგადად ჰუმანიტარულ მეცნიერებებსა და ფილოლოგიაში,
  კერძოდ კი, სკანდინავიურ ფილოლოგიაში სწავლებისა და კვლევის თანამედროვე საერთაშორისო
  სტანდარტებს და მსოფლიო ფილოლოგიური და სკანდინავისტური სასწავლო თუ კვლევითი
  ცენტრების გამოცდილებას, სადაც დღითიდღე იზრდება ინტერესი ჩრდილოეთ ევროპის ქვეყნების
  მიმართ, რასაც განაპირობებს ამ ქვეყნების მზარდი და მრავალმხრივი პოტენციალი. სასწავლო
  პროგრამები სკანდინავიური ფილოლოგიის (ისევე როგორც, საზოგადოდ, სკანდინავისტიკის) სფეროში
  არსებობს მსოფლიოს მრავალ და ევროპის თითქმის ყველა წამყვან უნივერსიტეტში
საკონტაქტო ინფორმაცია
კატეგორია:   
ტელეფონი: (+995 32) 2 25 04 84
მისამართი: ი. ჭავჭავაძის გამზ. N1, , თბილისი,

შეაფასე პროგრამა

სხვა პროგრამები
Shedule a Test Drive
[dhvc_form id="2578"]
Apply For TradeIn With Us
[dhvc_form id="2578"]