კატეგორია: ბაკალავრიატი

სლავისტიკა

თბილისი
May 11, 2021
10 ნახვა
  • Report This Listing
    Login Required
  • გააზიარე ეს პროგრამა
Media
საფასური:
პროგრამის აღწერა:

გააცნოს სტუდენტს სლავისტიკის განვითარების ისტორია, სლავურ ენობრივ და    გეოგრაფიული სივრცეში წარმოდგენილი აზროვნება, გადმოცემული ენობრივ და შემოქმედებით პროდუქციაში. განუვითაროს  ლიტერატურული ნაწარმოებების, ენობრივი წარმონაქმნების – ტექსტებისა და დისკურსების – ანალიზისა და კრიტიკული შეფასების, მათი კულტურულსა და ისტორიულ ჭრილში განხილვის და კომენტირების უნარი. აუმაღლოს  კულტურათშორისი ცნობიერება და მოამზადოს იგი შუამავლობისთვის რუსულ და მშობლიურ კულტურას შორის. მაღალ დონეზე შეასწავლოს სტუდენტს რუსული ენა, მისი სტრუქტურა, ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაციის, ანალიზის, არგუმენტაციის, პრობლემების შეფასებისა და შემოქმედებითად გადაჭრის პრინციპები. განუვითაროს კომუნიკაციის, გუნდში ეფექტურად მუშაობის უნარი. მისცეს  ფართო ცოდნა ქვეყნის საზოგადოებაზე, მის ისტორიაზე, ფასეულობებზე, კულტურასა და ლიტერატურაზე.

საკონტაქტო ინფორმაცია
კატეგორია:   
ტელეფონი: (+995 32) 222 00 09 (707)
მისამართი: ილია ჭავჭავაძის გამზირი 32, ოთახი N A204, , თბილისი,

შეაფასე პროგრამა

სხვა პროგრამები
Shedule a Test Drive
[dhvc_form id="2578"]
Apply For TradeIn With Us
[dhvc_form id="2578"]